Microsoftin uusi toiminnanohjausratkaisu on yritysjohdon ystävä

Microsoft Dynamics AX 2009 on uuden sukupolven toiminnanohjausratkaisu, jonka roolikeskus erottelee tietoa eri käyttäjätyypeille. Näin käyttäjä saa näkymän vain oleelliseen tietoon, joka nopeuttaa päätöksentekoa yrityksen kaikilla tasoilla. Ohjelmisto tarjoaa yrityksen tai organisaation ylimmälle johdolle yhden näkymän liiketoimintatietoon.

Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausohjelmiston roolikeskus edustaa aivan uudenlaista ajattelutapaa toiminnanohjausjärjestelmissä. Roolikeskus auttaa niin johtoa kuin varastotyöntekijääkin tekemään päätöksiä nopeammin, sillä se erottelee kullekin vain olennaista tietoa. Tämä lisää tuottavuutta ja antaa varmuutta päätöksentekoon. Microsoft Dynamics AX 2009:n käyttöliittymä näyttää ja tuntuu samalta kuin tuttujen Microsoft Office -tuotteiden.

”Käytettävyys on meille tärkeää, ihmisten tulee haluta käyttää ohjelmistoa,” kertoo Dynamics Marketing Lead Henriikka Juusela Microsoft Oy:stä. ”Nopeatempoisessa maailmassa ihmiset tarvitsevat avukseen ohjelmiston, joka auttaa heitä tekemään työnsä tuottavammin ja vähemmällä koulutuksella.”

Yrityksen kasvaessa kansainväliseksi liiketoimintaan vaikuttavan tiedon ja prosessien yhtenäisyyden hallinta vaikeutuu. Microsoft Dynamics AX 2009 sisältää uusia monen toimipisteen ominaisuuksia, joilla taloudellista tietoa ja toimitusketjua voi hallita helpommin. Yksi integroitu näkymä taloudelliseen tietoon ja toimittajiin ympäri maailman auttaa yksinkertaistamaan suunnittelua.

”Asiakkaidemme liiketoiminnan muutokset edellyttävät ratkaisuja, jotka tukevat liiketoiminnan kansainvälistymistä,” toteaa johtaja Henry Nieminen Logicasta. ”Dynamics AX 2009:n roolipohjaiset käyttöliittymät antavat meille erinomaiset lähtökohdat rakentaa asiakasyritystemme työntekijöille heidän työnsä vaatimuksiin mukautuva toiminnanohjausratkaisu. Myös liiketoimintatiedon analysointiin (BI) tarkoitetut välineet mahdollistavat organisaation jokaisen jäsenen pysymisen ajan tasalla liiketoiminnan tilasta.”

Microsoft Dynamics AX 2009 kokoaa yhteen Microsoftin näkemyksen liiketoimintatiedon (BI) hallinnasta ja hyödyntämisestä. Ohjelmisto antaa roolinmukaiset ja muokattavat työkalut kerätä kaikki olennainen tieto ja mittarit yhteen näkymään. Itse tieto voi olla peräisin toiminnanohjausjärjestelmästä tai vaikka henkilön omasta sähköpostista. Näin kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu ja päätöksenteko nopeutuu.

Osana Microsoft-tuoteperhettä, Dynamics AX 2009 on täysin integroitavissa muihin johtaviin Microsoft-teknologioihin, kuten tietokanta-, projektinhallinta- ja viestintäratkaisuihin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit