Naantalin uudet opetusteknologiat tuovat 20 % säästöt vuosittain

Naantalin kaupunki käyttää opetuksessaan uutta opetusteknologiaa, joka parantaa opetuksen laatua ja tehostaa tietohallinnon toimintaa. Lisäksi uudet oppimisratkaisut ja järjestelmät tuovat noin 20% säästöt vuositasolla.

Naantalin kaupunki on ottanut käyttöön Microsoft-teknologiaan pohjautuvan oppimisalustan ja -portaalin peruskoulun ja lukion oppilaille ja opettajille. Opetuksessa käytettävät teknologiat haluttiin uudistaa nykypäivän tarpeita vastaavaksi, sillä aiemmin käytetty, vanha avoimen lähdekoodin ympäristö oli osoittautunut kalliiksi ja sen opetusteknologiat olivat vanhentuneita.

 “Uuden järjestelmän myötä saamme aikaan jo noin 20% säästöt vuositasolla ensimmäisen vuoden jälkeen”, Juha Riekkinen Naantalin kaupungin tietohallinnosta kertoo. “Lähdekoodin avoimuus tai ilmaisuus ei ole oleellista, koska se ei meidän tapauksessamme pystynyt tarjoamaan riittävän laadukasta ja kustannustehokasta alustaa opetuksen tueksi.”

 

Uusi yhteys koulun ja kodin välille

Naantalin kaupungin tavoitteena on, että järjestelmää käyttävät jatkossa yhteydenpitoon niin opettajat, oppilaat, hallinto kuin myös vanhemmat.

”Tulevaisuudessa oppilaat voivat tehdä uutta järjestelmää hyödyntäen kotitehtäviä ja vanhemmat voivat olla samaa kanavaa käyttäen yhteydessä kouluun. Kaiken mahdollistaa yksi tekninen ratkaisu”, Juha Riekkinen kertoo. 

Naantalin kaupunki on Learning Gateway -hankkeen myötä edelläkävijäroolissa, sillä hanke on ainutlaatuinen opetustoimessa Suomessa. Naantalin kaupunki voi kehittää järjestelmää ja koko kaupungissa on yhdenmukainen ympäristö. Tavoitteena on saada järjestelmä kaikkien Naantalin koulujen käyttöön ja mahdollisesti myös laajemmalle alueelle.


Yhtenä osana järjestelmien muutosta on järjestetty etäopetusta Velkualle, joka on nykyisin osa Naantalia. Etäopetuksen avulla kaupunki on pystynyt säästämään kustannuksissa sekä tarjoamaan oppilaille esimerkiksi laajemman oppiainevalikoiman. Etäratkaisu toteutettiin Microsoft-teknologioilla, ja osassa verkko- ja etäopetusta hyödynnetään Microsoft Office Communications Server –ratkaisua. Hanketta rahoittaa opetusministeriö.

 

Tiedon jakaminen edistää yhteistyötä

Ratkaisu helpottaa sekä Naantalin kaupungin tietohallinnon että opettajien työtä. Opettajien kannalta työtä helpottavat verkottumismahdollisuus sekä se, että tieto on koostetusti yhdestä paikassa ja löytyy helpommin. Opettajat toimivat aiemmin vain opetusympäristössä, mutta uuden ratkaisun myötä heidät saatiin myös hallinnon ympäristöön, minkä ansiosta hallinnollisen tiedon kulku opettajille on sujuvampaa. Tietohallinnon ympäristö on puolestaan aiempaa hallittavampi ja yhtenäisempi, ja ylläpito on helpompaa.

Naantalin kaupunki rakentaa myös sähköisen oppimisen ympäristöä Microsoft Learning Gateway -ratkaisulla, joka tarjoaa monipuolisen ryhmätyöskentelyalustan oppilaitoksille ja kouluille.

”Parasta uudessa järjestelmässä on tiedonjakamismahdollisuudet. Kun joku tekee hyödyllistä työtä, tämä tieto on kaikkien käytettävissä. Sähköisen opetusalustan avulla myös opetussuunnitelmassa vaadittujen viestintä- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen on mahdollista,” Juha Riekkinen kertoo. Muita hyötyjä uudessa järjestelmässä ovat muun muassa yhteiset kurssityötilat, jaetut asiakirjat, ryhmäkalenterit sekä mahdollisuus kirjoittaa wikejä ja blogeja.

Lisätietoja

Microsoft Oy, johtaja, julkishallinto Eero Noroviita, eero.noroviita@microsoft.com, puh. 050 536 4122

Naantalin kaupunki, tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen, juha.riekkinen@naantali.fi, puh. 044 7334585

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Tilivuonna 2009 Microsoftin liikevaihto oli 58,44 miljardia US dollaria. Microsoft työllistää 3000 yrityksen kumppaniverkostonsa kautta yli 30 000 suomalaista tietotekniikan ammattilaista. Sertifioinnin edellytyksenä on nimettyjen Microsoft-teknologia-alueiden syvällinen osaaminen.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa