Ohjelmistovarkauksista 146 miljoonan euron kustannukset Suomessa vuonna 2010

Tutkimuksen mukaan tietokoneenkäyttäjät arvostavat laillisia ohjelmistoja laajalti, mutta monet eivät erota laillisia ja laittomia ohjelmistoja toisistaan.

SUOMI, 12.5.2011 – Henkilökohtaisiin tietokoneisiin asennettujen luvattomien ohjelmistojen kaupallinen arvo oli Suomessa 146 miljoonan euroa vuonna 2010. Käyttöönotetuista ohjelmistoista luvattomasti kopioituja oli 25 prosenttia. Näihin tuloksiin päätyi BSA:n (Business Software Alliance) vuoden 2010 maailmanlaajuinen ohjelmistopiratismia koskeva tutkimus, jossa arvioidaan ohjelmistopiratismin tilannetta ympäri maailman.

”Tulokset osoittavat, että työtä on yhä vielä paljon tehtävänä”, sanoo BSA:n maakomitean puheenjohtaja Päivi Kolkkanen-Mäenpää. ”Mitä tehokkaammin pystymme ehkäisemään ohjelmistopiratismia, sitä enemmän Suomen talous hyötyy.”

Kyseessä on kahdeksas maailmanlaajuinen piratismitutkimus, jonka BSA on tehnyt yhdessä IT-alan johtavan markkinatutkimuksia ja -ennusteita tuottavan IDC:n kanssa. Tutkimukseen käytettiin 182 erillistä tietolähdettä 116 maasta ja alueelta eri puolilta maailmaa. Tämänvuotisessa tutkimuksessa on mukana uusi osio: tietokoneen käyttäjien mielipidetutkimus ohjelmistopiratismiin liittyvistä sosiaalisista asenteista ja käyttäytymistavoista. Tämän osan tutkimuksesta toteutti Ipsos Public Affairs.

Mielipidetutkimuksessa havaittiin vahva tuki tekijänoikeuksille: seitsemän kymmenestä vastaajasta ajatteli, että kehittäjien tulee ansaita keksinnöillään, jotta he voivat tuottaa uusia teknisiä innovaatioita. Hätkähdyttävästi tekijänoikeuksia tuettiin vahvimmin niillä markkina-alueilla, joissa myös piratismin aste oli suuri.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että laillisia ohjelmistoja pidettiin yleisesti parempina kuin laittomia kopioita, koska ne käsitetään turvallisemmiksi ja luotettavammiksi. Ongelmana on, että monilta tietokoneen käyttäjiltä puuttuu selkeä ymmärrys siitä, ovatko jotkin ohjelmistojen hankkimistavat mahdollisesti laillisia vai laittomia. Näitä ovat esimerkiksi yhden ohjelmistokäyttöoikeuden hankkiminen useita tietokoneita varten tai ohjelman lataaminen vertaisverkosta.

”Laillisia ohjelmistoja pidetään selkeästi arvossa”, sanoo Kolkkanen-Mäenpää. ”Tutkimus vahvistaa tarvetta valistaa käyttäjiä, että vertaisverkoista ladatut ohjelmistot ovat usein laittomia ja yhdelle tietokoneelle ostetun ohjelmiston asentaminen useisiin kodin tai työpaikan tietokoneisiin on piratismia.”

Tutkimuksen muita tuloksia:

  • Laittomasti kopioitujen ohjelmistojen kaupallinen arvo Suomessa oli yhteensä 146 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti ohjelmistovarkauksien arvo oli ennätysmäiset 59 miljardia dollaria – lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2003, jolloin tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran.
  • Kasvavat talousalueet ovat ottaneet johtopaikan ohjelmistopiratismin saralla. Kehittyvän maailman piratismiaste on 2,5 kertaa suurempi kuin kehittyneissä maissa, ja laittomasti kopioidun ohjelmiston kaupallinen arvo (31,9 miljardia dollaria) vastaa yli puolta koko maailman ohjelmistopiratismin arvosta.
  • Vuonna 2010 tutkituista 116 alueista puolessa piratismiaste oli vähintään 62 prosenttia, siinä missä maailmanlaajuinen keskiarvo oli 42 prosenttia.
  • Laillisen ohjelmiston useimmin mainittuja etuja ovat teknisen tuen käyttömahdollisuus (88 prosenttia) sekä suoja tietomurtoja ja haittaohjelmia vastaan (81 prosenttia).
  • Yksi yleisimmistä piratismin muodoista on ostaa yksi ohjelmisto ja asentaa se useisiin tietokoneisiin.
  • Vahva enemmistö tietokoneen käyttäjistä eri puolilla maailmaa uskoo, että tekijänoikeudet ja suojaustoimenpiteet tuottavat konkreettista taloudellista etua: maailmanlaajuisesti 59 prosenttia vastaajista sanoo tekijänoikeuksien hyödyttävän paikallista taloutta, ja 61 prosenttia uskoo niiden luovan uusia työpaikkoja.

”Tutkimus osoittaa, että vaikka piratismi uhkaa edelleen maailman taloutta, tekijänoikeuksia kuitenkin arvostetaan ja niiden arvo ymmärretään etenkin taloudellisen kasvun edistäjän roolissa”, sanoo BSA:n johtaja Robert Holleyman. ”Ohjelmistovarkaudet tukahduttavat edelleen IT-alan innovaatioita, työpaikkojen syntymistä ja taloudellista kasvua kaikkialla maailmassa. Tutkimus näyttää selvästi, miten tärkeää on kertoa yrityksille, viranomaisille ja loppukäyttäjille laittoman kopioinnin riskeistä – ja keinoista sen lopettamiseksi.”

Tietoja tutkimuksesta

BSA:n vuoden 2010 maailmanlaajuinen ohjelmistopiratismia koskeva tutkimus (Global Software Piracy Study) kattaa kaikki tietokoneella (pöytätietokoneet, kannettavat ja minikannettavat) käytettävät ohjelmistot. Ohjelmistoihin kuuluvat käyttöjärjestelmät, järjestelmäohjelmistot, esimerkiksi tietokannat ja tietoturvapaketit, sekä sovellukset. Tutkimuksen piirissä olivat myös lailliset ilmaisohjelmistot ja avoimen koodin ohjelmistot.

Vuoden 2010 uutuutena BSA tilasi Ipsos Public Affairsilta kyselytutkimuksen, jossa pyydettiin yli 15 000:lta yritys- ja kuluttajatietokoneiden käyttäjältä tarkempia näkemyksiä sosiaalisista asenteista ja käyttäytymistavoista liittyen tekijänoikeuksiin ja laillisen tai laittoman ohjelmiston valintaan. Kyselyt tehtiin joko verkossa tai haastatteluina 32:lla eri markkina-alueella, joista muodostuu maailmanlaajuisesti edustava otos maantieteellisesti sekä IT-käytön kehittyneisyyden että kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta.

Lisätietoja tutkimusmenetelmästä sekä koko tutkimus ovat saatavilla osoitteesta www.bsa.org/globalstudy.

Lisätietoja: Päivi Kolkkanen-Mäenpää, pj, BSA Suomen maakomitea. Puh. 050-5900721

BSA

Business Software Alliance (www.bsa.org) on johtava turvallisen ja laillisen digitaalisen maailman edistämiselle omistautunut organisaatio. BSA on maailman kaupallisen ohjelmistoteollisuuden ja sen laitteistoja valmistavien kumppaneiden puhetorvi hallitusten ja kansainvälisten markkinoiden suuntaan. BSA:n jäsenet edustavat yhtä maailman nopeimmin kasvavista toimialoista. BSA:n ohjelmat edistävät teknologiainnovaatioita koulutuksen sekä tekijänoikeuksien suojaa, tietoverkon turvallisuutta ja sähköistä kaupankäyntiä palvelevien poliittisten aloitteiden muodossa. BSA:n jäseniä ovat Acronis, Adobe, Apple, Asseco, Autodata, Autodesk, AVEVA, AVG, Bentley Systems, CA, Cadence Design Systems, CNC Software – Mastercam, Compuware, Corel, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, DBA Lab S.p.A., Dell, Intel, Intuit, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Mindjet, Minitab, NedGraphics, Progress Software, PTC, Quark, Quest, Rockwell Automation, Rosetta Stone, SAP, Siemens, Sybase, Symantec, Tekla ja The MathWorks.

Lisätietoja IDC:stä on osoitteessa www.idc.com

Lisätietoja Ipsos Public Affairsista on osoitteessa www.ipsos.com

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa