Pienet yritykset tietämättömiä pilvipalveluista

Niin kutsutut pilvipalvelut ja syyt hankkia IT-palveluita pilvestä, ovat monille pienemmille yrityksille tuntemattomia. Tämä käy esille Microsoftin pienille ja keskisuurille yrityksille teettämästä kyselystä. Muun muassa Hotelli Levitunturissa kuljettiin valtavirtaa vastaan ja hankittiin sähköpostipalvelu suoraan pilvestä.

Pienet suomalaisyritykset suhtautuvat varauksella tietotekniikan ostamiseen suoraan pilvestä, kertoo Microsoftin teettämä kysely. Syynä tähän lienee tietämättömyys. Pilvipalveluiden taustatiedot ovat vielä hataralla pohjalla, esimerkiksi hinta, palveluiden sisältö ja yhteensopivuus ovat epäselviä. Tuntemattomia olivat myös pilvipalveluiden keskeisimpinä pidetyt hyödyt, esimerkiksi kustannustehokkuus, riskittömyys ja helppo käyttöönotto. Microsoftin kysely kohdistettiin noin kahdelle tuhannelle pienelle, kooltaan alle viidenkymmenen työntekijän suomalaisyritykselle. ”Netistä hankittavat palvelut käsitteenä ovat jo tuttuja, mikä on hyvä lähtökohta,” kertoo Lasse Gerdt, Microsoftin pilvipalveluiden liiketoimintajohtaja. ”Pilvipalveluihin lähdetään mukaan asteittain ja monella on käytössä erilaisia malleja. Pilvipalvelut tulisikin hankkia liiketoiminnallisten tarpeiden pohjalta täydentämään kokonaisuutta.” Kyselyn tuloksista käy myös ilmi, että eniten pilvipalveluiden hankintaan vaikuttavat palvelun sisältö, tietoturva-asiat ja tuen saanti. Sen sijaan palvelinten ja datan sijainnilla oli vain vähäinen (noin 47 prosenttia vastaajista) tai ei lainkaan (36 %) vaikutusta hankintaan. Kaikkein valmiimpia pk-yritykset ovat hankkimaan sähköpostin pilvipalveluna, mistä oli joko hieman tai erittäin kiinnostuneita noin 60 prosenttia vastaajista. Uudempiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi viestintäratkaisuista ja kokouspalveluista oli kiinnostunut 40 prosenttia vastaajista Levitunturille viidenneksen säästöt Hotelli Levitunturi valitsi sähköpostijärjestelmänsä toteutuksen pilvipalveluna. Ratkaisun toteutti rovaniemeläinen yritys Datainfo LOS, joka hankki palvelun suoraan Microsoftilta Levitunturin käyttöön. Hotellin valintakriteereinä järjestelmää valittaessa olivat riskittömyys, luotettavuus ja aiempaa isommat, kustannustehokkaat sähköpostilaatikot. ”Palvelu on aiempaan verrattuna kustannustehokkaampi, kuukausitasolla säästämme jopa yli kaksikymmentä prosenttia,” sanoo Hotelli Levitunturin ATK-päällikkö Pekka Räsänen. ”Pilvestä ostettuna kustannukset on helpompi budjetoida, eikä yllätyksiä tule.” Levitunturilla huomattiin myös parantunut tietoturva ja riskien hallinta. Tulipalo ja vesivahinko voitiin pyyhkiä uhkalistalta kokonaan yli, kun palvelimet eivät sijaitse omissa tiloissa. Online-järjestelmän tultua käyttöön voitiin myös palomuurin säännöstöä selkiyttää, sillä aktiivista liikennettä ei tarvitse enää avata internetistä sisäverkkoon päin. Levillä on oltu myös tyytyväisiä uusien palvelujen käytettävyyteen ja palvelun hallintaan. ”Palvelu kokonaisuudessaan on ollut hyvä käyttäjien näkökulmasta. Lähes kaikilla tehokäyttäjillämme on puhelimissaan kovasti pidetty Mail for Exchange -sovellus, jolla sähköpostin lisäksi kalenteri ja yhteystiedot päivittyvät koko ajan matkapuhelimeen”, Räsänen sanoo. ”Ylläpito on selkeää, palvelut suomenkielisiä ja toiminnot ryhmitelty järkevästi.” Seuraavaksi Hotelli Levitunturin suunnitelmissa on videoneuvottelupalvelun laajempi käyttö pikaviestintäpalvelu Office Communicatorin tehostetun hyödyntämisen avulla.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa