Pretaxin norjalainen tytäryhtiö Kvestor ostaa Personan

Pohjoismaiden johtava talous ja palkkahallinnon palveluyritys Pretax Yhtiöt jatkaa kasvu-aan Pohjoismaissa. Pretaxin norjalainen tytäryhtiö Kvestor Holding AS ostaa Persona AS:n.

Talous- ja palkkahallinnon palveluja tarjoavan Personan pääkonttori on Bergenissä, jossa puolet yhtiön 23 työntekijästä työskentelee. Yrityksellä on lisäksi konttorit Lillesandissa ja Kristiansandissa. Kaupan myötä Pretaxin markkina-asema Norjassa vahvistuu ja toiminta laajenee myös maantieteellisesti. Pretaxilla on nyt 235 työntekijää ja 25 toimipistettä Nor-jassa.

Pretaxin tytäryhtiö Kvestor on kasvanut nopeasti. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 35%:ia ja oli 12,8 miljoonaa euroa. Myös vuosi 2007 on alkanut hyvin. Personan yhdistäminen tuo mukanaan 143 yritysasiakasta Bergenin alueella. Kvestorin asiakaskunta koostuu pienyri-tyksistä aina suuriin konserneihin, jotka ovat ulkoistaneet taloushallintonsa Kvestorille.

- Olemme iloisia saadessamme Persona AS:n osaksi toimintaamme. Yritys on vahva talousalan ammattilainen ja tuo toimintaamme lisäarvoa. Persona AS:n kautta pää-semme myös uusille paikkakunnille Norjassa ja kykenemme palvelemaan asiakkai-tamme paremmin, kertoo Kvestor Holdingin toimitusjohtaja Simon Dahl.

- Taloushallinnon ulkoistaminen kasvaa vahvasti Pohjoismaissa. Personan liittymi-nen Kvestorin kautta Pretaxiin parantaa markkina-asemaamme Norjassa ja Poh-joismaissa yleensä. Tämä luonnollisesti tukee tavoitteitamme ja kasvustrategiaam-me, kertoo Pretax Yhtiöiden toimitusjohtaja Asko Schrey.

Pretax aloitti voimakkaan kansainvälistymisen vuosi sitten huhtikuussa 2006. Viimeisen 12 kuukauden aikana Pretax on yritysostojen kautta kasvattanut liikevaihtoaan 30 miljoo-nalla eurolla ensisijaisesti Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa