PROAGRIA MAATALOUDEN LASKENTAKESKUS SAAVUTTI MICROSOFTIN GOLD CERTIFIED PARTNER -KUMPPANUUSTASON

ProAgria Maatalouden Laskentakeskus on saavuttanut Microsoftin ylimmän Gold Certified Partner -kumppanuustason. Kultatasolle päässeet yritykset ovat panostaneet asiantuntijoidensa koulutukseen sekä Microsoft-sertifiointeihin ja osoittaneet asiakasratkaisuillaan Microsoftin teknologian osaamisen. ProAgria Maatalouden Laskentakeskus on suorittanut kolme eri osaamisalueen kompetenssia: Business Process and Integration Solutions –kumppanit ovat erikoistuneet Internet-pohjaisiin liiketoimintaratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin, Custom Development Solutions –kumppanit ovat räätälöityjen Microsoft-pohjaisten sovellusten kehittämisen asiantuntijoita ja Networking Infrastructure Solutions –kumppanit ovat erikoistuneet palvelemaan pieniä ja keskisuuria organisaatioita

”Gold Certified Partner -tason saavuttaminen on osoitus ProAgria Maatalouden Laskentakeskuksen ohjelmistokehityksen ja IT-palvelujen saumattomasta yhteensopivuudesta Microsoft-ympäristön kanssa. Se antaa tukevan pohjan edistyksellisten IT-ratkaisujen kehittämiselle Suomen maatiloille sekä maatalous- ja elintarvikesektorille”, kertoo Tele Partner Account Manager Marko Tietäväinen Suomen Microsoft Oy:stä.


Laskentakeskus tuottaa uusia IT-ratkaisuja maatalouteen

ProAgria Maatalouden Laskentakeskus tuottaa maatiloille, neuvontaorganisaatiolle, valtionhallinnolle sekä jalostavalle teollisuudelle uusinta IT-teknologiaa soveltaen mm. www-, mobiili ja pc-ohjelmistoja, tietokanta-/varasto- ja tietojärjestelmä -integrointiratkaisuja sekä verkko-/palvelinratkaisuja ja hosting-palveluita.

”Microsoftin teknologiaratkaisut muodostavat tehokkaan ja edistyneen kokonaisuuden, jonka pohjalta on helppo rakentaa uudenaikaisia ja kehittyneitä tietojärjestelmiä maataloussektorin tarpeisiin. Laskentakeskukselle Microsoftin ylimmän kumppanuustason saavuttaminen on osoitus Laskentakeskuksen vahvasta teknologiaosaamisesta ja pitkäaikaisesta panostuksesta Microsoftin tietojärjestelmä-, palvelin- ja ohjelmistokehitystuotteisiin, kertoo ProAgria Maatalouden Laskentakeskuksen varatoimitusjohtaja Christian Jurvanen”.

Microsoftin Partner Program -kumppaniohjelma jakautuu eri tasoille seuraavasti:
o Gold Certified Partner –kumppanit, kuten Laskentakeskus, ovat korkeimmalla tasolla Microsoftin kumppaniohjelmassa. Nämä kumppanit ovat panostaneet asiantuntijoiden koulutukseen sekä Microsoft-sertifiointeihin ja asiakasratkaisuillaan osoittaneet Microsoft teknologia -osaamisen. He ovat esimerkiksi hankkineet ohjelmistoratkaisulleen Microsoft-sertifikaatin, mikä takaa ohjelmiston saumattoman toiminnallisuuden Windows-ympäristössä tai heillä on näyttöä sellaisten teknologiaratkaisujen rakentamisesta, jotka perustuvat Microsoft Windows 2000 Server ja Windows Server 2003 –käyttöjärjestelmiin.
o Certified Partner-kumppanit ovat asiantuntijoita käyttämään Microsoft -teknologiaa osana omia tuotteitaan. Kaikilla heillä on palveluksessaan Microsoft Certified Professional -sertifioinnin suorittaneita ammattilaisia. Heidän palveluvalikoimissaan on konsultointia, järjestelmäsuunnittelua, sovelluskehitystä, koulutusta, tukea, volyymikäyttöoikeussopimusten myyntiä ja käyttöönottopalveluita.
o Registered member –kumppanit saavat Microsoftilta koulutusta, tukea ja informaatiota liiketoiminnan avuksi. Osa Registered member –kumppaneista on Small and Medium Business Specialist –osaajia. He ovat kiinnostuneita kasvattamaan myyntiään ja kehittymään oman alueensa parhaaksi ITC-osaajaksi pienyrityssegmentissä. Heillä on vahva kiinnostus ja osaaminen PK-segmentin tukemiseen sekä halu tarjota lisäpalveluita asiakkaille. Heillä on näyttöä erityisesti Microsoft Small Business Server ja Small Business Office -tuoteratkaisuista.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa