Rakla laajentaa turvalasituotantoaan Venäjälle - Oma tuotantolaitos ja myyntisopimus Pilkingtonin (NSG Group) kanssa

Suomen suurin lasialan tukkuliike ja turvalasin valmistaja Rakla Finland Oy on perustanut tytäryhtiön Venäjälle. ZAO Raklan toiminta käynnistyy Pietarissa palonsuojalasien ja lasilankkujärjestelmien jalostamisella ja laajentuu myöhemmin muihin turvalaseihin. ZAO Rakla on solminut myös Luoteis-Venäjän kattavan, kolmevuotisen myyntisopimuksen maailman suurimpiin lasivalmistajiin kuuluvan Pilkingtonin (NSG Group) kanssa.

Venäjälle tehtävien investoinnin suuruus on kaikkiaan noin 25 miljoonaa euroa ja rakennettavan tehtaan ensimmäisenä toimintavuotena tavoitteena on 10 miljoonan euron liikevaihto. Venäjän liiketoimintaa ryhtyy vetämään toimitusjohtaja Vladimir Veltichtchev. ZAO Rakla työllistää aluksi 10 ihmistä, ja kaikki avainhenkilöt on koulutettu Suomessa. Tuotanto käynnistyy syyskuussa vuokratiloissa Pietarissa. ZAO Raklan tavoitteena on vuoteen 2011 mennessä rakentaa Euroopan nykyaikaisin lasinjalostustehdas Pietariin. Venäjä on tällä hetkellä potentiaalisin lasirakentamisen kasvumarkkina. Vaikka taantuman myötä liiketilarakentaminen Venäjällä on jonkin verran vähentynyt, asuntorakentaminen on edelleen kasvussa. Hiljattain Pietarin alueella on käynnistynyt muutamia isoja rakennusprojekteja. ”Venäjän markkinoilla on runsaasti tilaa rakennusalan pk-yrityksille. Nyt on hyvä aika luoda perusta liiketoiminnalle, kun investoinnit ovat edullisia ja markkina heräämässä. Rakla on tehnyt pitkäjänteistä ja kannattavaa yritystoimintaa Suomessa viimeisen 8 vuoden ajan. Venäjä on meidän seuraava kasvumarkkinamme”, Rakla Finland Oy:n toimitusjohtaja Heikki Silfver sanoo. Suomalaisyritykset asennoituvat Venäjän markkinoihin nyt varovaisemmin kuin vielä viime syksynä. Suomalais-venäläisen kauppakamarin toukokuun lopussa teettämän barometrin mukaan joka toisella vastaajalla liiketoiminta Venäjällä on laskenut. Kasvua on ollut noin 10 %:lla yrityksistä. Kolmannes vastaajista odottaa kuitenkin kasvua, mikä on myönteinen muutos edellisen tutkimuksen odotuksiin. Yli 20 % yrityksistä on aikeissa investoida Venäjälle seuraavien 6 kuukauden aikana. (Lähde: http://www.finruscc.fi/index.phtml?680_m=8323&s=315 Turvalasin kysyntä kasvaa koko ajan Venäjälle perustettava tuotantoyksikkö erikoistuu aluksi erityisesti palonsuojalasin jalostamiseen. Turvalasi on nykyisin kysytyin erikoislasi ja sen käytölle asetetut vaatimukset tiukkenevat koko ajan Venäjällä. Suomessa Rakla on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa lasirakentamisen standardien kehittämisessä. ”Palonsuojalasit ovat turvalasibisneksen sydän. Myös Venäjällä turvalasirakentaminen lisääntyy jatkuvasti, lainsäädäntö on muuttunut ja siellä otetaan käyttöön EU-tasoiset standardit. Oman tuotantolaitoksen myötä meille syntyy hyvät edellytykset viedä osaamistamme Venäjälle, missä turvalasirakentamiselle on todellista tarvetta”, Silfver jatkaa.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa