Respecta osti Invalidiliiton Invitan

Apuvälinepalveluiden merkitys terveydenhuollossa kasvaa Respecta Oy on ostanut Invalidiliiton omistaman Inva-apuväline Oy:n (Invitan) liiketoiminnan ja koko osakekannan. Suomalainen Respecta on apuvälinealan merkittävin toimija, jonka palveluverkosto kattaa koko maan. Yrityksen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 26 miljoonaa euroa ja nyt syntyneen kaupan myötä markkinaosuus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä noin 37 %.

”Terveydenhoidon, kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän hoidon apuvälineet ovat yhä tärkeämpi osa terveydenhuollon palveluja. Kotien ja asuinympäristöjen on mukauduttava ikääntyvän väestön itsenäisen selviytymisen haasteeseen. Myös uusien palvelumallien kehittäminen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä on välttämätöntä ja tässä Respecta on aktiivisesti mukana”, Respectan toimitusjohtaja Veli-Pekka Cajan sanoo. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden markkina on Suomessa tällä hetkellä noin 75 miljoonaa euroa vuodessa. Väestön ikääntymisen myötä apuvälineiden tarve kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti. ”Suomen väestö ikääntyy muita EU-maita nopeammin ja 40 vuoden kuluttua yli 80-vuotiaita on nykyiseen verrattuna kolminkertainen määrä eli yli puoli miljoonaa. Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa tavoitteeksi on asetettu, että yhä useampi yli 75-vuotias pystyy asumaan kotona itsenäisesti tai palvelujen turvin. Lisäksi yksin asuvien ihmisten määrä kasvaa, vuonna 2007 jo lähes joka viidennessä asuntokunnassa asui vain yksi henkilö”, Cajan taustoittaa. Kotimainen Respecta on apuvälinealan merkittävin toimija Suomessa. Sen valikoimassa on yli 25 000 tuotetta kattavine oheispalveluineen ja kumppaneina yli 120 johtavaa apuvälinevalmistajaa eri puolilta maailmaa. Myös Respectan ostama Invita kuuluu alan suuriin toimijoihin Suomessa noin 3,5 miljoonan euron liikevaihdolla. ”Invalidiliiton perustehtävä on ylläpitää ja tarjota palveluja, joita fyysisesti vammautuneille ei muuten olisi tarjolla. Respectan osaaminen, palveluvalikoima ja verkosto kattavat hyvin Invalidiliiton jäsenistön ja asiakkaidemme tarpeet”, talousjohtaja Juha Kotikangas Invalidiliitosta sanoo. ”Terveydenhuoltomme kehittäminen ja väestömme hyvinvointi tarvitsevat vahvan kotimaisen apuvälinealan toimijan, joka takaa hyvinvoinnin omavaraisuutta ja jatkuvuutta”, Cajan tähdentää.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa