Reumaviikko avattiin eduskunnassa

Tänään vietettävän Maailman reumapäivän teemana on työ ja reumasairaudet. Suomen valtakunnallisen reumaviikon alkajaisiksi eduskunnan kansalaisinfo käsitteli tänään nivelreuman hoidon tilannetta Suomessa. Lääkehoidon kehittymisen myötä on saatu uutta toivoa nivelreumapotilaiden elämänlaadun parantamiseen ja työelämässä jaksamiseen. Tämä on merkittävä edistysaskel, sillä juuri julkaistun tutkimuksen mukaan tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, kuten nivelreuma, aiheuttavat lähes puolet Euroopan unionin alueen työpoissaoloista.*

Suomessa on noin 40 000 nivelreumapotilasta ja joka vuosi noin 1800 aikuista sairastuu nivelreumaan. Jopa kolmasosa sairastavista on sairautensa vuoksi pois työelämästä kokonaan tai osa-aikaisesti. Nivelreuman hoidon ensisijainen tavoite on täysi oireettomuus eli remissio. Tällä hetkellä vain alle puolet sairastuneista voi elää oireetonta elämää perinteisten reumalääkkeiden ja kuntoutuksen turvin. Sairauden parempi ymmärtäminen ja biologiset lääkehoidot ovatkin tuoneet uutta toivoa etenkin niille potilaille, jotka eivät saa apua perinteisistä reumalääkkeistä. Nivelreuman lääkehoidon määräytymiseen vaikuttavat syyt ovat kuitenkin herättäneet keskustelua. Suomessa nivelreumaa sairastavan potilaan lääkkeen valintaan vaikuttaa lääketieteellisten syiden lisäksi lääkehoidon rahoitusjärjestelmä. Kustannukset jakautuvat valtion ja kuntien kesken, mikä vaikuttaa hoitokäytäntöihin. Valtakunnallista reumaviikkoa vietetään 11.–18.10.2009. Nivelreumapotilas pysyy työelämässä varhain aloitetun ja tehokkaan hoidon avulla Nivelreumaa sairastavien työ- ja toimintakykyä sekä ajatuksia reumahoidon tilanteesta kartoittaneen tutkimuksen mukaan vain 57 % vastanneista oli kuullut biologisista lääkehoidoista reumasairauksien hoidossa. Ainoastaan 11 % nivelreumaa sairastavista koki, että nivelreumapotilas saa Suomessa parhaan mahdollisen lääkehoidon. Ainoastaan joka neljäs uskoi, ettei asuinpaikkakunta vaikuta nivelreuman lääkehoidon valintaan. Kyselyyn vastasi tämän vuoden tammikuussa lähes 2000 Suomen Reumaliitto Ry:n jäsentä, joista nivelreumaa sairastavia on noin 800. Ennen nykyaikaisia hoitoja nivelreuma johti usein merkittävään toiminta- ja liikuntakyvyn rajoittumiseen sekä varhaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että riittämättömän hoitovasteen saavista potilaista jopa puolet oli työkyvyttömyyseläkkeellä niinkin varhain kuin alle kahdessa vuodessa taudin toteamisesta. Yhteiskunnalle tämä merkitsee kymmenien tuhansien eurojen kustannuksia vuositasolla potilasta kohden. Estämällä nivelreuman eteneminen heti varhaisessa vaiheessa yhteiskunnan rahoja voidaan jopa säästää. Nivelreuma Nivelreuma on autoimmuunisairaus, jossa elimistö hyökkää omia solujaan vastaan. Nivelreuman syytä ei tunneta eikä sitä voida parantaa. Nivelreuma rajoittaa toimintakykyä ja voi johtaa myös ennenaikaiseen kuolemaan. Sairastuneista kaksi kolmesta on naisia, ja keskimäärin tauti puhkeaa noin 60 vuoden iässä. * http://theworkfoundation.com/pressmedia/news/newsarticle.aspx?oItemId=172

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa