SAS Institute ja Accenture kehittävät yhdessä seuraavan sukupolven ennakoivia analytiikkaratkaisuja

ESPOO 24. helmikuuta 2010 - SAS Institute ja Accenture ovat päättäneet laajentaa strategista yhteistyötään kehittämällä, käyttöönottamalla ja hallinnoimalla yhdessä seuraavan sukupolven ennakoivia analytiikkaratkaisuja.

Accenture ja SAS Institute investoivat yhdessä ennakoivan analytiikan sovelluksia hyödyntävien toimialakohtaisten ratkaisujen kehittämiseen. Kehitystyö alkaa finanssipalveluista, terveydenhuollosta ja julkisesta sektorista. Toimialariippumattomissa ratkaisuissa keskitytään aluksi asiakkuudenhallinnan ja yritysjohdon sovellusalueisiin. Accenture SAS Analytics Group -yhteenliittymässä osapuolet pyrkivät tuomaan yhteen Accenture vahvan toimialaosaamisen ja liiketoimintatietämyksen sekä SAS Instituten markkinoiden johtavat analytiikkaratkaisut auttaakseen yrityksiä ja yhteisöjä ymmärtämään ja käyttöönottamaan ennakoivia analytiikkaratkaisuja. Ennakoiva analytiikka hyödyntää perusanalytiikan tuottamaa tietoa ja yhdistää sen kehittyneisiin statistiikkamalleihin, ennustamisen ja optimointitekniikoihin tuottaen lopputulokseksi arvioita toimenpiteiden vaikutuksesta liiketoimintaan. “Syventynyt yhteistyömme SAS Instituten kanssa on keskeinen osa strategiaamme, jonka avulla pyrimme hyödyntämään seuraavan sukupolven analytiikkaratkaisuissa näkemämme mahdollisuudet”, Accenturen pääjohtaja William D. Green toteaa. “Yritykset, jotka hyödyntävät ennakoivan analytiikan ratkaisuja saavat siitä selvää kilpailuetua”, hän painottaa. SAS Instituten pääjohtaja Jim Goodnight arvioi yhteistyön edesauttavan ennakoivien analytiikkaratkaisujen jalkauttamista organisaatioihin “Ennakoivilla analytiikkaratkaisuilla ja huippukonsultoinnin avulla yritykset pystyvät nostamaan liiketoimintatuloksensa seuraavalle tasolle. Yhdessä pystymme tarjoamaan huippuluokan analytiikka-alustan sekä hallinnan ja toimialaosaamisen, jota yritykset pystyvät hyödyntämään jo olemassa olevalla IT-infrallaan.” Maailman johtavan tutkimusyhtiö IDC:n mukaan markkinoilla on jo pitkään kaivattu asiantuntijoita, jotka tuntevat sekä analytiikan, että sen, miten analytiikkaa voidaan parhaiten hyödyntää eri toimialojen päätöksenteossa. SASin ja Accenturen yhteistyö vastaa juuri tähän tarpeeseen. IDC:llä myös uskotaan, että yhteistyö tulee lisäämään ennakoivan analytiikan käyttöä maailmanlaajuisesti. “Aiemmista taantumista selvisivät parhaiten yritykset, jotka osasivat hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa kilpailukynsä rakentamiseen”, Accenture Analytics Groupin johtaja Dave Rich sanoo. ”Tämän päivän yritykset voivat käyttää ennakoivaa analytiikkaa tiedon hyödyntämiseen, ja nähdä paljon sellaista, mikä aiemmilla menetelmillä ei olisi ollut mahdollista. He voivat tehostaa liiketoimintaansa ja nopeuttaa päätöksentekokykyään merkittävästi.” Accenturen tekemän tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta johtavassa asemassa olevasta henkilöstä Yhdysvalloissa ja Britanniassa sanoo, että heidän pääasiallisin pitkän aikavälin tavoitteensa on kehittää menetelmiä käyttäytymisen, toimenpiteiden ja päätösten ennakoimiseen päivittäisten päätösten tueksi. SASin ja Accenturen yhteistyö tuo yrityksille ja julkishallinnolle uusia tehokkaita menetelmiä juuri tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Accenture ja SAS ovat tehneet menestyksekkäästi yhteistyötä jo yli 10 vuotta, yli sadan globaalin asiakkuuden kanssa ja useilla eri toimialoilla. Yhteisiä asiakkaita ovat muun muassa US Insurer Safeco, Norway Post ja Italy’s Snam Rete Gas.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit