Similan Oy saavutti Microsoftin Gold Certified Partner -kumppanuustason

Similan Oy on saavuttanut Microsoftin ylimmän Gold Certified Partner -kumppanuustason. Kultatasolle päässeet yritykset ovat panostaneet asiantuntijoidensa koulutukseen sekä Microsoft-sertifiointeihin ja osoittaneet asiakasratkaisuillaan Microsoftin teknologian osaamisen. Similan Oy saavutti nyt Microsoft Business Solutions -kompetenssin, joka on suunnattu kumppaneille, joilla on asiantuntemusta ja näyttöä Microsoft Business Solutions -tuotteisiin ja palveluihin perustuvasta liiketoimintaratkaisujen rakentamisesta. Lisäksi Similan Oy:llä on Custom Development Solutions -kompetenssi, jonka voivat saavuttaa kumppanit, jotka rakentavat tuottavuutta tehostavia ja liiketoimintaa optimoivia räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille.

”Saavutettu partner-status on pitkäjänteisen monivuotisen panostuksen ja Microsoft-yhteistyön lopputulos. Se antaa meille entistä näkyvämmän roolin merkittävänä suomalaisena Microsoft-toimittajana. Uskomme, että Microsoftin tuoteratkaisut yhdistettynä omaan ratkaisutarjontaamme sekä .NET-osaamiseemme muodostavat hedelmällisen maaperän liiketoiminnan kasvulle", kertoo liiketoimintajohtaja Jyri Karppinen.


Microsoftin Partner Program -kumppaniohjelma jakautuu eri tasoille seuraavasti:

Gold Certified Partner -kumppanit ovat korkeimmalla tasolla Microsoftin kumppaniohjelmassa. Nämä kumppanit ovat panostaneet asiantuntijoiden koulutukseen sekä Microsoft-sertifiointeihin ja asiakasratkaisuillaan osoittaneet Microsoft teknologian osaamisen. He ovat esimerkiksi hankkineet ohjelmistoratkaisulleen Microsoft-sertifikaatin, mikä takaa ohjelmiston saumattoman toiminnallisuuden Windows-ympäristössä tai heillä on näyttöä sellaisten teknologiaratkaisujen rakentamisesta, jotka perustuvat Microsoft Windows 2000 Server- ja Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmiin.

Certified Partner -kumppanit ovat asiantuntijoita käyttämään Microsoft-teknologiaa osana omia tuotteitaan. Kaikilla heillä on palveluksessaan Microsoft Certified Professional -sertifioinnin suorittaneita ammattilaisia. Heidän palveluvalikoimissaan on konsultointia, järjestelmäsuunnittelua, sovelluskehitystä, koulutusta, tukea, volyymikäyttöoikeussopimusten myyntiä ja käyttöönottopalveluita.

Registered member -kumppanit saavat Microsoftilta koulutusta, tukea ja informaatiota liiketoiminnan avuksi. Osa Registered member -kumppaneista on Small and Medium Business Specialist -osaajia. He ovat kiinnostuneita kasvattamaan myyntiään ja kehittymään oman alueensa parhaaksi ICT-osaajaksi pienyrityssegmentissä. Heillä on vahva kiinnostus ja osaaminen PK-segmentin tukemiseen sekä halu tarjota lisäpalveluita asiakkaille. Heillä on näyttöä erityisesti Microsoft Small Business Server- ja Small Business Office -tuoteratkaisuista.


Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa