Stonesoft kiihdyttää tuotekehitystään

Helsinki, 1.12.2009 - Verkkotietoturvatoimittaja Stonesoft lisää tuotekehitysresurssejaan ja perustaa uuden tuotekehitysyksikön Krakovaan, Puolaan tammikuussa 2010. Yksikkö työllistää aluksi seitsemän (7) henkeä.

Lisäksi Stonesoftin kaikissa tuotekehitysyksiköissä otetaan käyttöön ketterä ohjelmistonkehitysmenetelmä (Agile Software Development System) Scrum. Menetelmä nopeuttaa tuotekehityssykliä ja pilkkoo isot ohjelmistokehitysprojektit helposti hallittavan kokoisiin palikoihin, joiden tulokset ovat nopeasti näkyvillä. Näillä toimenpiteillä Stonesoft kiihdyttää kustannustehokkaasti tuotekehitystään vastaamaan asiakkaidensa uusimpiin tarpeisiin. Uuden tuotekehitysyksikön sijaintipaikaksi valittiin Puola ja siellä Krakova, jossa on korkeaa teknologista osaamista. Alueella on kahdeksan teknillistä yliopistoa, joista valmistuu noin 8 000 IT-alan osaajaa vuosittain. Krakovan alueella sijaitsee yliopistojen lisäksi yrityshautomoja ja korkean teknologian yritystoimintaa. Puolassa toimivat ulkomaiset yritykset saavat myös tukea Euroopan unionilta. Stonesoftin tuotteet suojaavat laajoja ja kriittisiä verkkoympäristöjä, joissa tarvitaan edistyksellistä tietoturvaa. Suuret verkkoympäristöt ovat jatkuvien muutospaineiden alla, koska yritykset pyrkivät yhä tehokkaampaan toimintaan ja joutuvat samalla vastaamaan nopeasti muuttuviin kilpailutilanteisiin. Tämä aiheuttaa erikoisvaatimuksia tietoturvalle ja sitä hallitseville järjestelmille. Monet perinteiset tietoturvayhtiöt ja -tuotteet eivät pysty mukautumaan näihin muutoksiin riittävän nopeasti. Stonesoft on aina erottunut kilpailijoistaan joustavuudellaan ja kyvyllään vastata nopeasti asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin. Uuden tuotekehitysyksikön perustaminen auttaa yhtiötä pidentämään etumatkaansa tällä alueella. ”Stonesoft on tunnettu innovatiivisuudestaan ja haluamme vahvistaa tuotekehitysosaamistamme voidaksemme entistä paremmin vastata asiakkaidemme yhä monimutkaisempiin ja haastavampiin tarpeisiin”, sanoo Stonesoftin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit