Stonesoft osallistuu maailmanlaajuiseen IPv6-päivään

Helsinki, 8. kesäkuuta 2011 – Tietoturvayhtiö Stonesoft on avannut www.stonesoft.com-verkkosivunsa ja StoneBlog-yritysbloginsa (http://stoneblog.stonesoft.com) IPv6-protokollassa osoituksena valmiudestaan auttaa asiakkaitaan siirtymään turvallisesti uuteen protokollaan. Molemmat verkkopalvelut ovat IPv6-käytössä ja ne on suojattu StoneGate -palomuuri/VPN-ratkaisulla.

Internetin nykyinen IPv4-protokolla korvataan uudella IPv6-protokollalla nykyisten IP-osoitteiden loppuessa. Maailmanlaajuisen IPv6-päivän tavoitteena on kannustaa IT-alan yrityksiä kehittämään palvelunsa IPv6-protokollaan yhteensopiviksi, jotta siihen siirtyminen tapahtuisi sujuvasti. Stonesoft on yksi ensimmäisistä tietoturvayhtiöistä, jotka osallistuvat maailmanlaajuiseen IPv6- päivään ja tarjoavat palveluitaan IPv6-protokollan yli 24 tuntia kestävän testijakson ajan. Stonesoftin verkkosivut ja blogi pysyvät saatavilla sekä IPv4- että IPv6-protokollan yli myös testivuorokauden jälkeen.

"Haluamme varmistaa, että asiakkaamme ympäri maailmaa voivat siirtyä IPv6-protokollaan mahdollisimman saumattomasti ja turvallisesti. StoneGate 5.3 -tietoturvaratkaisun uudet ominaisuudet mahdollistavat asiakkaillemme IPv6-toimintojen helpon ja turvallisen käyttöönoton sekä sisäisissä että ulkoisissa verkoissa. Esimerkiksi julkiset palvelimet voidaan helposti tehdä IPv6-yhteensopiviksi luomalla niille sekä IPv4- että IPv6 -konfiguroinnit ja suojaamalla palvelinyhteydet samalla StoneGate-palomuurilla, jota aiemmin käytettiin vain IPv4-liikenteen suojaamiseen", Stonesoftin tuotehallintajohtaja Antti Kuvaja kertoo.

"StoneGate-tietoturvaratkaisun tarjoamat uudet IPv6-mahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä Aachenin RWTH-yliopistolle. IPv6:n käyttöönotto tarkoittaa valtavaa harppausta Saksan koulutusjärjestelmän tietoverkoissa, eikä tietoturva voi tässä suhteessa tulla jälkijunassa”, sanoo saksalaisen RWTH Aachen -yliopiston tieto- ja viestintätekniikan keskuksen osastopäällikkö Andreas Schreiber.

StoneGate IPS tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä tarjoaa jo nyt IPv6-verkkoliikenteen pakettisuodatusta.

Päivitetty StoneGate 5.3 -palomuuri/VPN-ratkaisu parantaa IPv6-yhteensopivuutta tukemalla kuormitusta tasaavaa klusterointia nyt myös IPv6-ympäristöissä. Uudessa versiossa on myös tuki IPsec-salausprotokollaa käyttäville ”site-to-site” VPN-yhteyksille IPv6-verkoissa, mikä tarjoaa suojan VPN:n sisäiselle IPv4- ja IPv6-liikenteelle.

Lue lisää uuden StoneGate -version parannetusta IPv6-tuesta: http://stoneblog.stonesoft.com/2011/06/stonegate-5-3-improved-ipv6-support/.

Maailmanlaajuinen IPv6-päivä

Maailmanlaajuisen IPv6-päivän tavoitteina on tuoda esille protokollauudistuksen mukanaan tuomia mahdollisia ongelmia valvotuissa olosuhteissa sekä puuttua niihin mahdollisimman pian. Valtaosalle Internetin käyttäjistä uudistus ei näy mitenkään, mutta erityisesti kotiverkoissa väärin konfiguroidut tai huonosti toimivat verkkolaitteet saattavat heikentää pääsyn IPv6-päivään osallistuville verkkosivustoille koepäivän aikana. Arviolta vain 0,05 % käyttäjistä saattaa kohdata ​​ongelmia, ja osallistujat tekevät yhteistyötä käyttöjärjestelmä- ja kotireititinvalmistajien sekä Internet-palveluntarjoajien kanssa minimoidakseen vaikutuksia.

Lisätietoja osoitteessa http://www.worldipv6day.org/.

Lisätietoja:
Antti Kuvaja, tuotehallintajohtaja
Stonesoft Oyj
Puh. +358 9 476 711
Sähköposti: antti.kuvaja(AT)stonesoft.com

Taustaa IPv6:sta
Internetin nykyisessä IPv4-protokollassa on noin neljä miljardia IP-osoitetta. (Kullakin Internet-yhteydessä olevalla laitteella on oma numerosarjansa). Internetissä olevien ihmisten, laitteiden ja verkkopalveluiden määrän räjähdysmäinen kasvu on johtanut siihen, että IPv4:stä on loppumassa tila. Seuraavan sukupolven Internet-protokolla IPv6, joka tarjoaa yli neljä miljardia kertaa enemmän tilaa, yhdistää kaikki ihmiset, jotka eivät tänä päivänä vielä ole verkossa ja varmistaa sen, että Internet voi jatkaa nykyistä kasvuvauhtiaan.

Internet Society
Internet Society (www.internetsociety.org) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 1992 johtamaan Internetiin liittyviä standardeja, koulutusta ja politiikkaa. Sen päätehtäviä on varmistaa Internetin avoin kehitys ja käyttö sekä tuoda Internetin hyödyt joka puolelle maailmaa jokaiselle ihmiselle.

Stonesoft Oyj
Stonesoft Oyj (NASDAQ OMX: SFTIV) on innovatiivinen integroitujen verkkotietoturvaratkaisujen toimittaja, joka on keskittynyt hajautettujen organisaatioiden tiedonkulun turvaamiseen. Asiakkaidemme liiketoiminta edellyttää vaativaa verkkoturvallisuutta ja sovellusten luotettavaa saatavuutta.

StoneGate(TM) on tietoturvaratkaisu, jossa yhdistyvät palomuuri, VPN, IPS (tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä) sekä turvallisen etäkäytön mahdollistava SSL VPN. Ratkaisu yhdistää verkkotietoturvan, jatkuvan saatavuuden sekä palkitun kuormantasausteknologian yhtenäiseksi, keskitetysti hallittavaksi järjestelmäksi. StoneGate-tietoturvaratkaisu tarjoaa alhaiset käyttökustannukset, erinomaisen suorituskyvyn ja tehostaa verkko-investointien tuottavuutta. Virtuaalinen StoneGate-tietoturvaratkaisu suojaa verkkoa ja takaa liiketoiminnan jatkuvuuden sekä virtuaali- että fyysisessä ympäristössä.

StoneGate Management Center -hallinnan avulla StoneGate-palomuuria, VPN-, IPS-, sekä SSL VPN -ratkaisua voidaan hallita keskitetysti. StoneGate-palomuuri ja hyökkäyksen havainnointi- ja estojärjestelmä toimivat saumattomasti yhdessä muodostaen koko yritysverkon kattavan kehittyneen kerroksellisen puolustuksen. StoneGate SSL VPN tarjoaa tehokkaan suojan mobiili- ja etäkäytön tarpeisiin.

Vuonna 1990 perustettu Stonesoft Oyj on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, jonka pääkonttori on Helsingissä ja Amerikan alueen pääkonttori Atlantassa, Georgiassa. Lisätietoa osoitteesta www.stonesoft.com, www.antievasion.com ja http://stoneblog.stonesoft.com/.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit