Stonesoft saavutti vuodelle 2008 antamansa tavoitteet

Liikevaihto kasvoi 28 % ja StoneGate-tuotteiden myynti 40 %

Helsinki – 13.2.2009 – Yritysten tiedonkulun ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen erikoistuneen Stonesoftin Oyj:n vuoden 2008 liikevaihto kasvoi 28 % ja sen päätuotteen StoneGaten myynti kasvoi 40 %. Tämän positiivisen kehityksen myötä yhtiön kannattavuus parani 4,2 miljoonalla eurolla, vaikkakin liiketulos (EBIT) jäi vielä 2,3 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä StoneGate-tuoteryhmän myynti kasvoi 19 % ja kokonaisliikevaihto 19 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin, liikevaihdon ja kassavirran positiivinen kehitys on jatkunut nyt viiden peräkkäisen vuosineljänneksen ajan.

Viime vuosien aikana yhtiö on toteuttanut joukon merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia sekä laajentanut voimakkaasti tuotetarjontaansa. Vuonna 2006 saavutettiin käännepiste, ja positiivinen liikevaihdon ja tuloksen kehitys on jatkunut siitä lähtien. Vuoden 2008 aikana positiivinen trendi jatkui huolimatta yleismaailmallisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto kasvoi 28 % ja sen päätuotteen StoneGaten myynti kasvoi 40 %. Tämän positiivisen kehityksen myötä yhtiön kannattavuus parani 4,2 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna, vaikkakin liiketulos (EBIT) vielä jäi 2,3 miljoonaa euroa tappiolle. Yhtiön liikevaihdon ja kassavirran kehitys sekä liiketulos vastasivat yhtiön aiemmin julkistettuja ennusteita ja vuodelle 2008 asetettuja tavoitteita.

Voimakasta kasvua kehittyvillä markkinoilla

Stonesoftin asema markkinoilla tietoliikenteen varmistajana ja tiedon saatavuuden turvaajana on vakiintunut ja yhtiön organisaatio ja myyntiprosessit on saatu kasvuodotuksia edellyttäville tasoille. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut parin viimeisen vuoden aikana vähäistä, tarjoten vakautta ja jatkuvuutta yhtiön kehitykseen. Yhtiö on investoinut viime vuosina kolmelle kehittyvien markkinoiden kasvualueille: Pohjois-Afrikkaan, Venäjälle ja Kiinaan. Nämä investoinnit ovat osoittautuneet kannattaviksi, etenkin vuoden 2008 aikana tapahtuneen voimakkaan ja kannattavan kasvun myötä Pohjois-Afrikassa ja Venäjällä.

Edelläkävijä virtuaaliympäristöjen tietoturvassa

Vuonna 2008 Stonesoft oli ensimmäisten joukossa tuomassa uusia tuotteita VMwaren virtuaaliympäristöihin vastauksena IT-järjestelmien virtualisoinnin voimakkaan kasvun luomaan tarpeeseen.

”Virtuaaliympäristöjen tietoturva on herättänyt suurta mielenkiintoa asiakaskunnassamme ja tämän uskotaan kääntyvän kysynnäksi vuoden 2009 aikana”, kertoo Stonesoftin toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo.

”Maailmanlaajuisesta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta olemme osoittaneet vahvaa kasvua ja sitoutumista tuotetarjontamme, kilpailukykymme ja asiakaskuntamme vahvistamiseen”, Hiidenheimo jatkaa. ”Uskomme, että tekemämme investoinnit ovat luoneet vahvan pohjan positiiviselle kehitykselle.”

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Stonesoft jatkaa määrätietoista ja pitkäjänteistä työtään liikevaihdon kasvattamiseksi ja tuloksen parantamiseksi. Vuoden 2009 päätavoitteena on liikevaihdon kasvu ja tätä kautta parempi kannattavuus. Yhtiö katsoo, että yleismaailmallisen taloudellisen tilanteen ja vallitsevan epävarmuuden johdosta tulevan kehityksen arviointi on vaikeaa. Sen vuoksi yhtiö ei katso perustelluksi tässä vaiheessa antaa tulosennustetta vuodelle 2009.

Stonesoft järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään 13.2. klo 10.30 yhtiön omissa tiloissa osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit