Stonesoft turvaa Metoksen verkkoliikenteen

Helsinki – 4. kesäkuuta 2009 - Yritysten tiedonkulun ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen erikoistunut Stonesoft Oyj on solminut yhteistyösopimuksen Metos Oy:n kanssa. StoneGate –ratkaisun avulla Metoksen verkkoyhteydet ja tiedonkulku on turvattu kustannustehokkaalla ja varmalla tavalla yhtiön jokaiseen toimipisteeseen, ympäri maailmaa. Uusi ratkaisu myös skaalautuu joustavasti yhtiön liiketoiminnan kehittyessä.

Ammattikeittiölaitteita suunnitteleva, valmistava ja markkinoiva Metos on alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Benelux-maissa, ja sillä on lukuisia toimipisteitä ympäri Eurooppaa. Nopeatempoinen, kansainvälinen toimintaympäristö asettaa kuitenkin korkeat vaatimukset tietoturvalle ja verkkoyhteyksille. Metoksen vanha Multiprotocol Label Switching (MPLS) –verkko ei enää vastannut yhtiön kasvaneisiin tietoturvatarpeisiin, kun verkon, laitteiden, sekä palomuurin ylläpidosta tuli liian kallista ja aikaa vievää. Uusi ratkaisu löytyi Stonesoftilta. ”Saavutimme merkittäviä kustannussäästöjä siirryttyämme StoneGate –ratkaisuun. Verkon sisäinen valvonta helpottui ja muutosten tekeminen on nopeaa ja vaivatonta. Tämä säästää meille paljon aikaa. Emme myöskään ole enää riippuvaisia ulkoisesta palveluntarjoajasta, joten säästöä kertyy myös siitä”, kertoo Metoksen IT-päällikkö Toni Tolonen. ”Olemme erittäin tyytyväisiä Stonesoftin tarjoamaan ratkaisuun, koska voimme olla varmoja, että tieto yhtiömme sisällä ja toimipisteidemme välillä liikkuu turvallisesti. Se luo toimintavarmuutta liiketoiminnalle.” Metoksen käyttämän StoneGate –palomuuriklusterin keskeisiä hyötyjä ovat keskitetty hallinta sekä edistyksellinen Multi-Link –toiminnallisuus. Multi-Linkin kyky tasata kuormaa Internet- ja VPN -liikenteessä näkyi välittömästi Metoksen yhteyksien nopeudessa ja toimivuudessa. Tietoturvan ja yhteyksien laadun paranemisen lisäksi Metos pääsi eroon suuresta määrästä VPN -laitteita ja yhteyskulut pienenivät niin paljon, että uuden verkon rakentamiseen ja tieturvan parantamiseen tehdyt investoinnit maksoivat itsensä nopeasti takaisin. Metoksen toiminnan laajentuessa ja tarpeiden kasvaessa myös StoneGate -järjestelmä laajenee vaivattomasti. Keskitetyn StoneGate Management Center -hallintajärjestelmän ansiosta verkon ylläpito ja päivitykset sujuvat nopeasti ilman käyttökatkoksia. Lisäksi verkkoon on tarvittaessa helppo lisätä uusia palomuureja tai esimerkiksi StoneGate IPS tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit