Stonesoftilta tietoturvaa hajautetuille, usean pienen toimipisteen organisaatioille

Helppokäyttöinen massatietoturvaratkaisu säästää kustannuksia

Helsinki, 20. kesäkuuta 2011 – Suomalainen tietoturvayhtiö Stonesoft on tuonut markkinoille uuden ratkaisun verkon tietoturvan massalevitykseen. StoneGate Mass Security on suunniteltu erityisesti pienille sivu- ja etätoimipisteille, kuten vähittäiskauppa- ja hotelliketjuille, sekä miehittämättömille asiointipisteille kuten pankkiautomaateille.

Mass security -tietoturvaratkaisun uusia ominaisuuksia ovat mm. ”plug and play” -asennus, mikä tekee ratkaisusta erittäin helppokäyttöisen. Asennus ei vaadi pääylläpitäjän ja etätoimipisteen välistä manuaalista työtä eikä erityistä tietoturvaosaamista tai IT-resursseja paikan päällä, vaan toimipisteen myyjä voi vain kytkeä palomuurilaitteen verkkoon ja tarvittavat tietoturva-asetukset asentuvat automaattisesti Stonesoftin pilvipalvelusta. Ratkaisu tuo siten mittavat kokonaiskustannushyödyt organisaatioille ja samalla parantaa niiden tietoturvaa.

”Tietoturvan suurimpia haasteita on aina ollut henkilöresurssien tarve. Tietoturvajärjestelmien asennukset vaativat aikaa ja erityistä asiantuntemusta, ja niissä on aina inhimillisen virheen riski. Markkinoilla oli selkeä tarve kustannustehokkaalle ja helppokäyttöiselle ratkaisulle, joka voidaan ottaa käyttöön jopa miehittämättömissä toimipisteissä, ja joka ei vaadi minkäänlaista teknistä osaamista. Mass Security -ratkaisu vastaa juuri tähän tarpeeseen", sanoo Stonesoftin tuotehallintajohtaja Antti Kuvaja.

Tietoturvaratkaisu, joka on helppo asentaa, säätää ja ylläpitää

Tietoverkkojen laajentuessa kattamaan yhä useampia erillään toisistaan sijaitsevia kohteita, keskitetyn hallinnan edut korostuvat entisestään. Tietoturvan tarve leviää uusiin kohteisiin kuten peliautomaatit, valvontajärjestelmät ym. Rikollisten mielenkiinto onkin kohdistumassa kohteisiin jossa perinteisesti tietoturva on ollut puutteellista mutta jossa käsitellään esim. luottokorttitietoja.

Mass Security -ratkaisussa verkon ylläpitäjä voi määritellä elementit jopa sadoille erillisille palomuurilaitteille vain muutamassa minuutissa ja konfiguroida asennukset pilven kautta. Kun etätoimipisteisiin sijoitetut palomuurit kytketään päälle, ne ottavat itsenäisesti ja automaattisesti yhteyttä keskuspalvelimeen ja vastaanottavat ylläpidon ennaltamäärittelemät tietoturva-asetukset.

Yllämainittujen ominaisuuksien ansiosta myös laitteiden hienosäätö ja ylläpito on erittäin vaivatonta. Yhtenäiset asetukset sekä vikatilanteissakin turvalliset automaattiset päivitykset säästävät hallinnoinnista ja ylläpidosta huomattavasti resursseja. Samalla tietoturva on aina ajan tasalla.

StoneGate Mass Security -ratkaisu on nopeampi, helppokäyttöisempi ja turvallisempi kuin perinteiset päätekohtaiset ja itsenäiset tietoturvaratkaisut, joita tavallisesti käytetään pienissä sivu- ja etätoimipisteissä. Niiden keskitetty hallinta on puutteellista ja tietoturvapäivitykset jäävät usein tekemättä. StoneGate Mass Security on myös kustannustehokkaampi, koska yhden laitteen aloitusasennus, hienosäätö ja ylläpito vaativat vain pari minuuttia vuodessa. Lisäksi kaikki asetukset voidaan tehdä keskitetysti ja etänä, mikä poistaa tarpeen käydä erikseen kussakin toimipisteessä.

StoneGate Mass Security ratkaisua täydentämään Stonesoft on tuonut markkinoille myös uuden StoneGate Express Firewall FW-105 -tuoteperheen. Tarkempia tietoja löytyy englanninkielisestä tiedotteesta osoitteessa http://www.stonesoft.com/en/press_and_media/releases/en/2011/15062011.html, sekä http://masssecurity.stonesoft.com/.

Lisätietoja:

Antti Kuvaja, tuotehallintajohtaja
Stonesoft Oyj
Puh. +358 9 476 711
Sähköposti: antti.kuvaja(AT)stonesoft.com

Stonesoft Oyj

Stonesoft Oyj (NASDAQ OMX: SFTIV) on innovatiivinen integroitujen verkkotietoturvaratkaisujen toimittaja, joka on keskittynyt hajautettujen organisaatioiden tiedonkulun turvaamiseen. Asiakkaidemme liiketoiminta edellyttää vaativaa verkkoturvallisuutta ja sovellusten luotettavaa saatavuutta.

StoneGate(TM) on tietoturvaratkaisu, jossa yhdistyvät palomuuri, VPN, IPS (tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä) sekä turvallisen etäkäytön mahdollistava SSL VPN. Ratkaisu yhdistää verkkotietoturvan, jatkuvan saatavuuden sekä palkitun kuormantasausteknologian yhtenäiseksi, keskitetysti hallittavaksi järjestelmäksi. StoneGate-tietoturvaratkaisu tarjoaa alhaiset käyttökustannukset, erinomaisen suorituskyvyn ja tehostaa verkko-investointien tuottavuutta. Virtuaalinen StoneGate-tietoturvaratkaisu suojaa verkkoa ja takaa liiketoiminnan jatkuvuuden sekä virtuaali- että fyysisessä ympäristössä.

StoneGate Management Center -hallinnan avulla StoneGate-palomuuria, VPN-, IPS-, sekä SSL VPN -ratkaisua voidaan hallita keskitetysti. StoneGate-palomuuri ja hyökkäyksen havainnointi- ja estojärjestelmä toimivat saumattomasti yhdessä muodostaen koko yritysverkon kattavan kehittyneen kerroksellisen puolustuksen. StoneGate SSL VPN tarjoaa tehokkaan suojan mobiili- ja etäkäytön tarpeisiin.

Vuonna 1990 perustettu Stonesoft Oyj on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, jonka pääkonttori on Helsingissä ja Amerikan alueen pääkonttori Atlantassa, Georgiassa. Lisätietoa osoitteesta www.stonesoft.com, www.antievasion.com ja http://stoneblog.stonesoft.com/.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit