Stonesoftin kasvu jatkuu - StoneGate-tuotteiden myynti kasvoi 64 % kolmannella neljänneksellä

Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 45 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Helsinki – 23.10.2008 – Yritysten tiedonkulun ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen erikoistuneen Stonesoftin myynnin kasvu jatkui nyt jo neljännen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Vuoden kolmannella neljänneksellä StoneGate-tuotteiden myynti kasvoi 64 % ja kokonaisliikevaihto 45 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös yhtiön kassavirta ja operatiivinen tulos kehittyivät positiivisesti.

Heinäkuussa Stonesoft solmi merkittävän strategisen yhteistyösopimuksen Algerian johtavan teleoperaattorin Algeria Telecomin kanssa. Ensimmäinen yhteistyöhön liittyvä, yli 0,7 miljoonan euron arvoinen tilaus toimitettiin Algerian Terveysministeriölle jo toisen vuosineljänneksen aikana. Syyskuussa Stonesoft sai 1,9 miljoonan dollarin arvoisen tilauksen merkittävältä venäläiseltä puhelinoperaattorilta.

”Nämä tapahtumat vahvistavat merkittävästi asemaamme kehittyvillä markkinoilla ja osoittavat, että olemme valinneet oikean strategian ja tehneet kannattavia investointeja näillä alueilla. Sen sijaan USA:ssa jäimme asetetuista tavoitteista johtuen muun muassa valtionhallinnon ostojen vähäisyydestä ja yksittäisten kauppojen siirtymisestä taloudellisen epävarmuuden takia”, kertoo Stonesoftin toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo.

”Näkemyksemme mukaan tuotteidemme kustannustehokkuuden ja asiakkaan liiketoiminnalle tuomien hyötyjen merkitys korostuu taloudellisesti vaikeina aikoina, joskin rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa vaikuttaa myös negatiivisesti asiakkaidemme investointipäätöksiin”, Hiidenheimo jatkaa.

Huolimatta myynnin vahvan kasvun mukanaan tuomasta positiivisesta tuloskehityksestä kuluneen vuoden aikana sekä tämän hetkisestä vahvasta myyntihankekannasta, Stonesoft ei näe perustelluksi tässä vaiheessa muuttaa aiemmin antamaansa arviota koskien koko vuoden liiketuloksen (EBIT) kehitystä johtuen yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntymisestä markkinoilla. Sen sijaan yhtiö katsoo aiheelliseksi tarkentaa aiemmin antamaansa tulosennustetta, jonka mukaan se odottaa kokonaisliikevaihtonsa olevan vuositasolla noin 24 miljoonaa euroa (+/- 10 %), edellisvuoden vertailukelpoisen liikevaihdon ollessa 19,0 miljoonaa euroa. Yhtiö tarkentaa tulosennustetta siten, että koko vuoden liiketuloksen (EBIT) odotetaan paranevan 3,5 - 4,5 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen. Aiemmassa arviossa liiketuloksen (EBIT) arvioitiin paranevan 2,5 -4,5 miljoonaan euroa. Myös kassavirran odotetaan kehittyvän positiivisesti.

Stonesoftin kolmannen vuosineljänneksen tulosta koskeva pörssitiedote kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa:
http://www.stonesoft.com/en/investor_relations/financial_information/interim_reports/index.html

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit