Stonesoftin teknologia osaksi Turun yliopiston tietoturvakoulutushanketta

Helsinki 25. toukokuuta 2009 - Yritysten tiedonkulun ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen erikoistunut Stonesoft on Turun yliopiston kanssa yhteistyössä ideoinut tietoturvalaboratorion, joka avataan syksyllä osana yliopiston laajenevaa tietoturvakoulutushanketta. Opetusteknologiaksi uusi laboratorio saa käyttöönsä Stonesoftin StoneGate-palomuuri- ja IPS, eli tunkeutumisen havainnointi- ja estolaitteet, sekä niihin liittyvät koulutusmateriaalit. Kotimaisen tietoturvatoimittajan ottaminen osaksi hanketta oli luontevaa, koska hankkeen myötä saavutetaan monia yhteisiä etuja. ”Tietoturva opintokokonaisuutena on vielä uusi. Siksi koulutuksen onnistumisen kannalta onkin oleellista, että voimme käyttää maailmalla laajalti käytössä olevia tietoturvalaitteita ja työmenetelmiä, sekä mahdollisuutta kehittää koulutusta yhteistyössä teollisten asiantuntijoiden kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Stonesoftin kanssa”, sanoo yhteistyöhankkeen alullepanijana toiminut tietoliikennetekniikan professori Jouni Isoaho. ”Tietoturva-asiantuntijoille on kysyntää, joten tällaiselle erikoiskoulutukselle on jo pitkään ollut tarvetta. On hienoa, että tämän hankkeen myötä oikeiden asiantuntijoiden löytäminen on helpompaa”, sanoo Stonesoftin koulutuspäällikkö Katri Riikonen. ”Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana kehittämässä suomalaista osaamista.” Tietoturvakoulutus on Turun yliopiston matematiikan laitoksen ja tietoliikennetekniikan oppiaineen yhteisesti suunnittelema ja se toteutetaan maisteri- ja DI-koulutusohjelmien sisällä. Koulutus käynnistyi vuoden 2008 alussa ja laajenee syksyllä 2009 avattavan opetuslaboratorion myötä. ”Tietoturvakoulutus opintokokonaisuutena on lähtenyt hyvin käyntiin ja palaute opiskelijoilta on ollut innostavaa”, kertoo hanketta tietoliikennetekniikan oppiaineessa vetävä lehtori Seppo Virtanen. ”Koska koulutus tähän asti on ollut teoriapainotteista, meillä oli selkeä tarve laboratoriolle. Yhteistyömme Stonesoftin kanssa ei rajoitu vain tähän hankkeeseen, joten oli luontevaa lähteä ideoimaan laajennusta heidän kanssaan.” Stonesoft tekee vastaavanlaista yhteistyötä myös kahden ranskalaisen yliopiston, Vélizy IUT:n (Institut Universitaire de technologie) ja Nice-Sophia-Antipolis IUT:n kanssa.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit