Stonesoftin uudet tietoturvalaitteet estävät hyökkäykset työasemista palvelinverkkoon

Helsinki - 23. kesäkuuta 2009 - Yrityksiin kohdistuvat hyökkäykset kohdistetaan yhä useammin työntekijöiden työasemakohtaisiin selaimiin, jotka toimivat porttina sisäisiin palvelimiin ja tietoihin. Stonesoftin uudet, erityisesti keskisuurille yrityksille suunnatut StoneGate FW-1060 palomuuri- ja IPS-1060 tunkeutumisen havainnointi- ja estolaitteet ehkäisevät tällaisia hyökkäyksiä erottamalla työasemat ja palvelimet eri verkkosegmentteihin.

”Kohdistetut verkkohyökkäykset muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi, joten tietoturvaa tarvitaan useammalla tasolla kuin aiemmin. Jakamalla yritysverkko eri segmentteihin voidaan paremmin ehkäistä työasemien kautta tapahtuvien hyökkäysten leviäminen. Suurimmissa yrityksissä segmentointia tehdään monesti jo ylläpitosyistä, mutta keskisuurissa yrityksissä tilanne on vielä toinen”, sanoo Klaus Majewski, Stonesoftin markkinointijohtaja. StoneGate Firewall FW-1060 palomuuriratkaisu on suunniteltu erityisesti vastaamaan tähän haasteeseen satojen tai muutaman tuhannen käyttäjän verkkoympäristöissä. Se jakaa yrityksen verkot eri segmentteihin ja estää haitallisen liikenteen näiden välillä. StoneGate IPS-1060 Intrusion Prevention System eli tunkeutumisen havainnointi- ja estoratkaisu taas tarjoaa ennaltaehkäisevää suojaa. Ratkaisu seuraa tavallista verkkoliikennettä ja tunnistaa sekä pysäyttää mahdolliset uhat ennen kuin ne pääsevät verkkoympäristöön. Ratkaisu soveltuu erityisesti suojaamaan yritysten haarakonttoreiden, DMZ-alueiden (demilitarized zone), extranetin tai sisäverkon segmenttejä. Uuden SSL-tarkistuksen avulla molemmat ratkaisut pystyvät seuraamaan myös salattua liikennettä. Tämä ominaisuus suojaa järjestelmät mahdollisilta salattujen tietoliikenneyhteyksien sisään piiloutuneilta haittaohjelmilta. StoneGate –palomuurit ja tunkeutumisen havainnointi- ja estoratkaisut toimivat saumattomasti yhteen ja tarjoavat yritysverkoille siten kokonaisvaltaisen turvan. Tekniset tiedot StoneGate FW-1060 http://www.stonesoft.com/en/products_and_solutions/products/fw/appliances/ ja StoneGate IPS-1060 http://www.stonesoft.com/en/products_and_solutions/products/ips/appliances/ Kuvia Kuvia ratkaisuista löytyy osoitteesta http://www.stonesoft.com/en/press_and_media/brand_place/appliance_photos/. Saatavuus StoneGate FW-1060 on saatavilla kesäkuussa 2009 ja StoneGate IPS-1060 heinäkuussa 2009.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit