Suomalaiset luottavat edelleen kansallisesti tuotetun siipikarjanlihan turvallisuuteen

Siipikarjanlihan turvallisuusmielikuva on pysynyt ennallaan. Lähes 98 prosenttia suomalaisista pitää Suomessa tuotettua broilerin- ja kalkkunanlihaa turvallisena. EU:ssa tuotetun lihan osalta luku on 70 prosenttia.

Turvallisuuden lisäksi hyvän tuotantotavan mukainen toiminta ja tehokas salmonellavalvonta ovat asioita, joita suomalaiset pitävät tärkeänä. Enemmistö pitää hyvän tuotantotavan noudattamista erittäin tärkeänä, ja määrä on kasvanut selvästi vuoden takaisesta mittauksesta. Vajaa 90 prosenttia arvioi, että suomalainen broilerin- ja kalkkunanliha on tuotettu kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti hyvää tuotantotapaa noudattaen. Noin 60 prosenttia kansalaisista uskoo hyvän tuotantotavan toteutumiseen EU:ssa.

Suomen salmonellavalvonta arvioidaan tehokkaaksi ja 96 prosenttia kuluttajista pitää sitä erittäin tai melko tehokkaana. Noin 70 prosenttia luottaa muiden EU-maiden valvontaan.

EU:ssa tuotetun broilerin- ja kalkkunanlihan hyvään tuotantotapaan liittyviä yksittäisiä toimenpiteitä tunnetaan aiempaa paremmin. Eniten on lisääntynyt tietämys tuotantoon liittyvistä lakisääteisistä toimenpiteistä.

Kansalliseen laatujärjestelmään liittyviä toimenpiteitä osataan mainita enemmän kuin vuosi sitten. Parhaiten tunnetaan salmonellavalvonta, eläinaineksen tuonnin seuranta ja ohjeistus, rehujen laadunvalvonta, lakisääteiset toimenpiteet ja teollisuuden toimet. Teollisuudessa toteutettavien toimien tuntemus on lisääntynyt eniten.

Tiedot perustuvat Finfood Lihatiedotuksen teettämään Siipikarjanlihan tuotantotapakäsitykset 2008 - tutkimukseen, jossa selvitettiin broilerin- ja kalkkunanlihan turvallisuusmielikuvaa, tuotantotapakäsityksiä ja hyvään tuotantotapaan liittyvien toimien tunnettuutta Suomessa ja EU:ssa. Tutkimuksessa haastateltiin 1290 yli 15-vuotiasta suomalaista marraskuussa 2008 ja se on jatkoa syksyllä 2007 tehdylle tutkimukselle.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa