Suomalaiskoulut kehittämässä tulevaisuuden oppilaitosta

Suomalaiskoulujen määrä tuplaantui Microsoftin Innovative Schools -ohjelmassa tänä syksynä kun Kellon koulukeskus Haukiputaalta valittiin mukaan ohjelmaan. Kellon koulukeskus on yksi 31 koulusta, jotka hyväksyttiin ohjelman toiseen vaiheeseen ns. Pathfinder-kouluksi. Ohjelmassa alusta saakka mukana ollut oululainen Ritaharjun yhtenäisperuskoulu jatkaa ns. Mentor-kouluna tasoittaen uusia tulokkaiden tietä ohjelmaan sekä jatkaen uusien oppimis- ja opetusmuotojen kehittämistä. Kansainvälisen Innovative Schools –ohjelman avulla avulla halutaan parantaa tieto- ja viestintätekniikan innovatiivista hyödyntämistä opetuksessa, kehittää oppilaitosten toimintaympäristöä sekä tukea koulujen toimintakulttuurin hallittua muutosta. ”Jokaisella lapsella pitäisi olla yhtä hyvät mahdollisuudet kasvaa osaavaksi tietoyhteiskunnan jäseneksi. Hyvä koulutus, tiedot ja taidot luovat perustan, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen koulussa, kotona ja yhteiskunnassa. Microsoft haluaa olla mukana luomassa uusia mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen ja innovatiiviseen oppimiseen”, Microsoft Oy:n Academic Program Manager Marianna Nieminen kertoo. ”Ritaharjun koulun kanssa olemme jo yli kaksi vuotta kehittäneet yhdessä tulevaisuuden koulun kehitysmalleja ja parhaita käytäntöjä sekä mallintaneet teknologian tuomia mahdollisuuksia kehittää 2000-luvun oppimista. Kellon koulukeskuksen mukaantulo luo jatkuvuutta ohjelmalle Suomessa ja lähellä oleva mentorikoulu antaa erinomaisen lähtötilanteen uusien asioiden luomiselle”, Nieminen jatkaa. Kellon koulukeskuksen rehtorin Seija Ländénin mukaan Haukipudas rakentaa yhtenäistä perusopetusta ns. oman aluemallinsa avulla. Kunta on pyrkinyt luomaan mahdollisimman laadukkaan opetussuunnitelman vastaamaan valtakunnallisia perusteita. ”Tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja tiedot innovatiivisen tieto- ja viestintäteknologian avulla hyödynnettynä ovat koko kunnan sivistyspalveluiden tavoitteena. Koulukeskuksemme yhteistyö Microsoftin kanssa antaa mahdollisuuden rakentaa tulevaisuuden koulua juuri niiden tavoitteiden avulla, jotka myös kunnan sivistyspalvelut on itselleen asettanut.” ”Yhtenä tärkeimpänä haasteena näemme oppilaiden yleissivistyksen määrittelemisen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämisen. Uskon, että tässä ohjelmassa paneudumme ja selkeytämme juuri näitä asioita. Näemme yhteistyön Microsoftin kanssa koko koulun toimintakulttuuriin vaikuttavana prosessina eikä pelkästään teknologian merkityksenä koulutyössä.” Ritaharjun monitoimitalon johtaja Pertti Parpala jakaa tulevaisuuden koulun haasteet ja kehittämisen tavoitteet neljäksi isoksi asiakokonaisuudeksi: yhteisöllisyys ja osallisuus, oppimisympäristö ja toimintakulttuuri, opettaminen-oppiminen-arviointi ja osaamisen hallinta. ”Oppilaat oppivat yhä enemmän koulun ulkopuolella. Ohjauksellisuuden lisääminen vapaa-ajalle mm. teknologiaa hyväksi käyttäen lisää opetuksen ja oppimisen kokemista mielekkäänä ja nostaa motivaatiotasoa.” ”Opetusmateriaali ei ole uusiutunut ja oppimisen arviointi perustuu edelleen liikaa valmiiden väitteiden ja kysymyksien ulkoa muistamiseen oppitunnilla tai kokeissa. Tähän tulevaisuuden koulun on haettava vaihtoehtoja. Samaan aikaan meidän on liikuttava yksin tekemisen kulttuurista yhteisölliseen ja osallisuutta vahvistaviin toimintamalleihin, missä vanhemmat ja eri yhteistyökumppanit otetaan aidosti toiminnan kehittämiseen mukaan. Myös opettamisen ja oppimisen rytmityksen uudistaminen pois tiukoista oppiaine- ja tuntirajoista on meillä edessä”, Parpala jatkaa. .

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa