Suomi biopolttoaineiden edelläkävijämaa

Kiina nopea omaksumaan uusia liikennepolttoaineita

Kiina on ketterä omaksumaan uusia liikennepolttoaineita ja näyttää olevan Yhdysvaltoja nopeampi ottamaan käyttöön muun muassa sähköautoja ja uusia liikennepolttoaineita. Sen sijaan USA osaa hyödyntää bioteknologiaa ja todennäköisesti tekee tulevaisuudessa enemmän myös biopolttoaineläpimurtoja. Tämä selviää Accenturen tekemästä vertailuraportista.

Accenturen johtaja Olli-Pekka Lumijärven mukaan Suomessa nähdään lähitulevaisuudessa moneen eri teknologiaan perustuvia liikennepolttoaineratkaisuja.

- Erityisesti biopolttoaineissa olemme Suomessa edelläkävijämaa mutta silti etäällä Kiinasta. Vuoteen 2020 mennessä Suomessa tavoitteena on, että biopolttoainetta pitää olla 20 prosenttia liikennepolttoaineista. Tavoite Kiinassa on 30 prosenttia. Bio- ja muita uusia polttoaineita tosin tarvitaan tulevaisuudessa huomattavasti enemmän, koska autojen määrän ennustetaan kasvavan Kiinassa 200 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä, Lumijärvi summaa.

- Meillä uudet polttoaineet ovat tulevaisuudessa todennäköisesti monenlaisia, kuten kaasua, öljyä ja sähköä. Ja vaikka sähköautoja ei vielä ole kovin paljon liikenteessä, kaasuautot ovat jo käytössä olevaa teknologiaa, erityisesti raskaassa liikenteessä, Lumijärvi kertoo.

Raportissa todetaan, että uudet liikennepolttoaineet ja niiden nopea käyttöönotto antavat valtioille suurempaa itsenäisyyttä energiavarannoissa. Kiinassa uusien liikennepolttoaineiden innovointi on nopeaa mutta keksintöjen tekeminen käytettäviksi voi olla Kiinalle vaikeampaa. Sen sijaan raportissa vertailumaana ollut USA painii erityisesti muutoksen hallinnan kanssa: miten valtio pystyy muuttamaan koko toimintaympäristönsä mukautuakseen uusiin liikennepolttoaineisiin.


Raportti pyydettäessä osoitteesta info@sekpublic.fi

Lisätietoja:

Olli-Pekka Lumijärvi, puh. 040 5322 122
etunimi.sukunimi@accenture.com

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 204 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2010 päättyneenä tilivuotena 21,6 miljardia dollaria. Lisätietoa: www.accenture.com

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa