Taantuma näkyy jo työhyvinvoinnissa

Taantuman negatiiviset vaikutukset työntekijöiden hyvinvoinnissa näkyvät tällä hetkellä toimialakohtaisesti. Erityisen voimakkaasti taantuma on vaikuttanut tietoliikenne- ja elektroniikka-alojen henkilöstöön. Hyvä uutinen on se, että viimeisen vuoden aikana taantuma ei ole yleisesti heikentänyt työhyvinvointia Suomessa. Tulokset käyvät ilmi 40 000 suomalaisen työntekijän seurantatutkimuksesta, jota toteuttaa ja ylläpitää työhyvinvoinnin asiantuntijayritys Odum.

Mielialasyistä korkea sairastumisriski kasvoi tietoliikenne- ja elektroniikka -aloilla 60 prosenttia ja energia-alalla 40 prosenttia vuoden aikana. Vastaavasti työkyvyssä korkeimman riskin omaava ryhmä kasvoi tietoliikenne- ja elektroniikka-aloilla117 prosenttia ja energia-alalla 78 prosenttia. Työkykyä mitattiin vastaajan omalla arviolla suhteessa työn henkisiin ja fyysisiin vaatimuksiin sekä omasta ennusteesta kahden vuoden päähän. Suomalaisyritysten työntekijöiden lyhyen ja pitkän aikavälin terveysriskit on tutkittu ennen taantuman alkua sekä seurattu taantuman vaikutusta terveysriskeihin tämän vuoden toukokuuhun saakka. Tutkittuja toimialoja oli 13 ja yli puolella toimialoista työhyvinvointi oli selvästi heikentynyt. Huonoiten seurantatutkimuksessa menestyneiden toimialojen tulokset olivat heikentyneet niin lyhyen kuin pitkän aikavälin riskien osalta. ”Lyhyen aikavälin terveysriskeiksi on tutkimuksessa määritetty työntekijän kokema tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky, kivun määrä sekä mieliala. Ne aiheuttavat yli puolet kaikista sairauspoissaoloista, sekä ovat perusteena työkyvyttömyyseläkkeeseen kahdessa tapauksessa kolmesta. Pidemmän aikavälin riskejä työntekijän hyvinvoinnille ovat elämän hallintaan liittyvät asiat, kuten unihäiriöt, päiväajan väsymys, vähäinen liikunta sekä kohonnut paino”, kertoo toimitusjohtaja Jukka Suovanen Odumilta. Heikentynyt työhyvinvointi korostui etenkin seitsemällä toimialalla: tietoliikenne ja elektroniikka, energia, elintarviketeollisuus, metalli- ja kemianteollisuus, pankit, vakuutus, rahoitus ja sijoitus, viestintä ja kustannus sekä muu teollisuus. Taantuma ei ole lamaannuttanut suomalaista ”On ilahduttavaa havaita, että viimeisen vuoden aikana taantuma ei ole yleisesti heikentänyt työhyvinvointia Suomessa”, sanoo Jukka Suovanen.”Mittaustulos viestii, että vallitsevan taantuman vaikutukset työntekijöihin on toimialakohtaista. Näyttäisi siltä, että monella yrityksellä ja toimialalla menee Suomessa edelleen verrattain hyvin. Toisaalta niillä toimialoilla, joihin lama erityisesti on iskenyt, vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin ovat huolestuttavat.” Tietoliikenne ja elektroniikka -aloilla ovat henkilöstön terveysriskit kasvaneet vuoden aikana merkittävästi lähes kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Vain painoindeksi on säilynyt samana. ”Näin kokonaisvaltainen muutos henkilöstön terveydentilassa ja hyvinvoinnissa viestii vakavasta työssä jaksamisen ongelmasta”, sanoo asiantuntijalääkäri Riikka Mattila Odumilta. Suomalaisen työhyvinvoinnin tietopankki kattaa lähes 40 000 työntekijän vastaukset eri toimialoilta viiden vuoden ajalta. Tietopankkia ylläpitää työhyvinvoinnin auditointiin ja kehittämiseen erikoistunut suomalaisyritys Odum. Tietopankki pohjautuu Odumin ja VTT:n yhdessä kehittämään Health Promotion -hyvinvointikartoitukseen, jolla arvioidaan yritysten henkilöstön terveysriskejä sekä seurataan työntekijöiden hyvinvoinnin muutoksia.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa