Terveydenhuollon päättäjät uskovat analytiikan parantavan prosesseja ja tuovan säästöjä

ESPOO 23. lokakuuta, 2009 – Liiketoiminta-analytiikkaan erikoistunut maailman suurin itsenäinen ohjelmistotalo SAS Institute järjesti tämän viikon tiistaina vuoden suurimman asiakastapahtumansa Helsingin Katajanokalla. SAS Forum Finlandin yhteydessä järjestetty rinnakkaisseminaari keräsi yhteen yli 50 sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjää kuulemaan ennakoivan terveydenhuollon mahdollisuuksista Suomessa. Analytiikka tuo terveydenhuoltoon säästöjä, optimointia ja turvallisuutta -seminaari on kymmeneen vuoteen ensimmäinen aihepiiriin täysin keskittynyt tapahtuma Suomessa.

SAS kysyi seminaariin kutsutuilta sähköisen kyselyn avulla heidän ajatuksiaan analytiikan hyödyntämisestä suomalaisessa terveydenhuollossa. Kyselyyn vastasi 54 henkilöä ja tulokset kertovat vahvasti, että tehokkaalle analytiikan hyödyntämiselle on selvä tarve suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen päivittäisjohtamisessa sekä palveluverkostojen suunnittelussa. Käytön esteitäkin toki vielä löytyi. Vastanneista 89 prosenttia näki, että analytiikan avulla voidaan tehostaa sisäisiä prosesseja ja 84 prosenttia uskoi sen tuovan parempaa henkilöstöresurssien käytön suunnittelua. 61 prosenttia arvioi hoitotulosten parantuvan analytiikan avulla ja hoitojonojen lyhentämiseen siitä on apua 59 prosentin mielestä. Analytiikan käytön suurimmiksi esteiksi vastaajat näkivät tietoprosessien (66 %) ja teknisen infrastruktuurin (66 %) puutteet. Myös toimintakulttuurissa on vielä edistettävää 60 prosentin mielestä. Sen sijaan vastaajat olivat liki yksimielisiä (92 %) siitä, ettei analytiikan tehokkaammalla käytöllä vaaranneta potilaiden tietosuojaa. ”Jos amerikkalaista Boston Red Sox -baseballjoukkuetta kyetään paremmin johtamaan analytiikan avulla, miksi tietoa ei systemaattisesti analysoida ja hyödynnetä suomalaisen sosiaali- ja terveystoimen johtamisessa? Varsinkin kun analytiikalle on runsaasti perinteitä kliinisessä tutkimuksessa”, SAS Instituten Solution Manager Jaana Sinipuro kysyy. SAS onkin aloittamassa hanketta, jonka tarkoituksena on käytännön esimerkkitoteutusten kautta osoittaa analyyttisen tiedolla johtamisen soveltuvuus suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen päivittäisjohtamiseen sekä palveluverkostojen suunnitteluun. ”Hankkeessa yhdistyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietotarpeet palveluketjujen suunnittelun ja ohjauksen näkökulmista. Hanke vaiheistetaan, ja pilottitoteutukset suunnitellaan siten, että kehitettävät analyyttiset optimointi- ja suunnittelumallit soveltuvat sekä suunniteltujen sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden että sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueiden uusien johtamismallien käyttöön”, Sinipuro esittelee. Kiinnostus liiketoiminta-analytiikkaan kokosi 400 Katajanokalle Liiketoiminta-analytiikan hyödyntämiskeinot monipuolistuvat jatkuvasti, ja analytiikasta haetaan kilpailuetua yhä useammalla toimialalla. Kaiken kaikkiaan SAS Forum Finland keräsikin tiistaina noin 400 aiheesta kiinnostunutta kuulijaa. Yksi tapahtuman keynote-puhujista, SASin Senior Vice President of Strategy ja SAS Fellow Allan Russell uskoo, että tiedon hyödyntämisessä mennään jatkossa yhä analysoivampaan suuntaan. ”Ennen tietokoneita käytettiin lähinnä standardisoimaan järjestelmiä, nyt niitä käytetään tiedon hakuun ja analysointiin. Enää ei voida vain ojentaa sovellusta käyttäjälle ja jättää asiaa siihen, vaan nykyisten liiketoimintaratkaisujen on oltava kokonaisvaltaisia ja todella tuotava arvoa liiketoiminnalle. Entisten ’mitä tapahtuu nyt’ -vastausten sijaan analytiikalla saadaan vastaus myös kysymyksiin, kuten ’mitä tulee tapahtumaan ja miksi’. On siis selvää, että analysointimenetelmät, kuten ennustaminen ja optimointi, tulevat yhä suositummiksi tulevaisuudessa,” Russell sanoo.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit