TNT laajaan taistoon hiilidioksidipäästöjä vastaan

Kansainvälinen pikakuljetus- ja postipalveluyritys TNT aloittaa hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen tähtäävän Planet Me -ohjelman. Osana ohjelmaa yhtiö
kannustaa 159 000 työntekijäänsä perheineen pienentämään aikaansaamaansa ekologista jalanjälkeä työpaikan ulkopuolellakin.

Ympäristövastuullinen toiminta on pitkään ollut keskeinen osa TNT:n toimintaa. Yhtiö on mm. ensimmäinen kansainvälinen kuljetusalan yritys Suomessa, joka on sertifioinut ympäristöjärjestelmänsä. TNT:n uuden Planet Me -ohjelman tarkoituksena on sekä vähentää yhtiön toiminnasta syntyviä hiilidioksidipäästöjä tuntuvasti että tehdä yhtiön ympäristöohjelmasta läpinäkyvämpi.

Ohjelmassa TNT ottaa käyttöönsä myös 159 000 työntekijänsä potentiaalin. Yhtiö kannustaa työntekijöitään laajentamaan ekologisesti vastuullisen toimintatavan myös työpaikan ulkopuolelle – koteihinsa. TNT-perheiden mahdollisuus vaikuttaa maailman hiilidioksidipäästöihin on merkittävä, sillä perheiden tuottama hiilidioksidimäärä on yli neljä kertaa suurempi kuin TNT:n liiketoiminnan aiheuttama hiilidioksidikuorma.

Planet Me-ohjelma koskettaa kaikkia TNT:n liiketoiminta-alueita. Yhtiö mm. pyrkii lentämään mahdollisimman puhtaasti, rakentamaan uusista rakennuksista hiilidioksidipositiivisia, kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita ja panostamaan puhtaan kalustostrategian luomiseen. Yhtiö ottaa käyttöön myös 60 videokonferenssijärjestelmää, joiden avulla liikematkustamista pystytään vähentämään 20 %.

Ympäristöohjelma on TNT:n liiketoiminnalle tärkeä hanke, sillä sekä asiakkaat, työntekijät, viranomaiset että tavalliset ihmiset osoittavat yhä enenevässä määrin kiinnostusta siihen, miten yhtiöt reagoivat kasvihuoneilmiöön.

”Alamme johtavana yrityksenä meidän tulee oma-aloitteisesti huomioida ja reagoida tähän. Tavoitteenamme on olla maailman ensimmäinen emissiovapaa pikakuljetus- ja postipalveluyritys”, toteaa TNT N.V:n pääjohtaja Peter Bakker.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa