Tutkimus: Suomalainen ei suunnittele työpäiväänsä

Tuoreen tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista tietotyön tekijöistä ei suunnittele työpäiväänsä. Sen sijaan suomalainen tekee töitä sitä mukaa, kun niitä päivän mittaan tulee eteen. Tutkimuksen tietotyön aikavarkaista pk-sektorilla teetti Microsoft.

Suomalaiset tietotyöläiset jakautuvat työn suunnittelun osalta kahtia. Jopa puolet tietotyöläisistä ei jäsentele työtään juuri lainkaan. Toinen puoli käyttää apunaan lähinnä paperisia muistilistoja, mutta myös sähköistä kalenteria, sähköpostin jäsentelyominaisuuksia sekä sähköisiä projektikalentereita. Tutkimukseen vastanneet tietotyöläiset kertovat, että vain alle puolet yrityksistä on ottanut käyttöön sähköiset kalenterit yhteisen ajan suunnitteluun. Yleisesti suomalaiset tietotyöläiset näkevät tietotekniikan roolin työssään mielekkäänä. Noin 90 prosenttia vastaajista kertoo pitävänsä hyviä tietoteknisiä välineitä tärkeinä työnsä tehokkuuden kannalta. ”Tuottavuuden kannalta hyvät työvälineet ovat ratkaisevan tärkeitä, mutta ihan yhtä tärkeässä roolissa ovat työyhteisöjen tavat hyödyntää tehtyjä tietotekniikkainvestointeja. Työn mielekkyyden ja tehokkuuden parantaminen vaatii myös toimintatapojen muutosta”, toteaa myyntijohtaja Jarkko Lainio Microsoftilta. Suunnittelemattomasti työtään tekevien osuutta voidaan pitää yllättävänä, sillä samassa tutkimuksessa tietotyöläiset kertovat nauttivansa työssään toiseksi eniten työtehtävien tehokkaasta edistämisestä. Tätä mieltä on noin kolmannes vastanneista. Kaikkein eniten tietotyöläiset nauttivat uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittämisestä. Suomalainen työntekijä innovoi mielellään Työnantajille tutkimustuloksissa löytyy hyviä uutisia kerrottavaksi, sillä tietotyöläiset käyttäisivät rutiineista vapautuvan ajan tuotteliaasti. Kun tietotyöläisiltä kysyttiin, mihin he käyttäisivät ylimääräisen tunnin työssään, sai uusien hankkeiden ideointi suurimman suosion. Toiseksi eniten kannatusta ylimääräisen tunnin hyödyntämistavoiksi saivat nykyisten projektien parempi suunnittelu sekä ajatusten vaihto työkavereiden kanssa. ”Työnantajille tässä piilee hieno mahdollisuus luoda uusia kasvun mahdollisuuksia yhdessä henkilöstön kanssa. Aikavarkailta jää tilaa niin työntekijöiden kuin työnantajien tärkeiksi pitämille asioille, kun panostaa työn suunnitteluun sekä hyödyntää tarkoituksenmukaisia tietotyön välineitä työn eri vaiheissa. Esimerkiksi yhteisen ajan suunnittelu sähköisten kalentereiden avulla olisi monessa yrityksessä jo suuri apu”, kertoo Jarkko Lainio. Tutkimukseen tietotyön aikavarkaista vastasi 2052 suomalaista pk-sektorin työntekijää. Tutkimuksen toteutti kontaktointitoimisto Toinen Microsoftin toimeksiannosta. Microsoft on käynnistänyt tänä syksynä Suurin Edistäjä -ohjelman, jonka tavoitteena on parantaa 100 000 suomalaisen yrityksen työn sujuvuutta ja työvälineitä seuraavan vuoden aikana. Lisätietoja ohjelmasta osoitteessa www.suurinedistaja.fi.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa