Työntekijät ja työvälineet valmiita uusiin työtapoihin – entä työnantajat?

Suomalaiset työntekijät ovat tuoreen tutkimuksen mukaan valmiita ottamaan käyttöön teknologian mahdollistamia uusia työtapoja. Työntekijät haluavat tehdä työtä entistä paikka- ja aikariippumattomammin, mutta samalla työ- ja vapaa-aika halutaan yhä selvemmin erottaa toisistaan. Microsoftin toukokuussa markkinoille tulevat uudistuneet tietotyön tuottavuusratkaisut tuovat työn tekemisen uuden maailman kaikkien ulottuville. Samalla Suomen Microsoft käynnistää laajamittaisen työkulttuuriuudistuksen.

Suomalaiset työntekijät ovat tuoreen tutkimuksen mukaan valmiita ottamaan käyttöön teknologian mahdollistamia uusia työtapoja. Työntekijät haluavat tehdä työtä entistä paikka- ja aikariippumattomammin, mutta samalla työ- ja vapaa-aika halutaan yhä selvemmin erottaa toisistaan. Microsoftin toukokuussa markkinoille tulevat uudistuneet tietotyön tuottavuusratkaisut tuovat työn tekemisen uuden maailman kaikkien ulottuville. Samalla Suomen Microsoft käynnistää laajamittaisen työkulttuuriuudistuksen. Uusi työnteon arki on yhä enemmän luovaa tietotyötä, joka tapahtuu vahvassa vuorovaikutuksessa ja usein virtuaalisesti. Tänään julkistettu Microsoftin teettämä tutkimus* osoittaa, että 91 prosenttia suomalaistyöntekijöistä suhtautuu vastaanottavaisesti työympäristön muutoksen ja teknologian kehittymisen mukanaan tuomiin uusiin työtapoihin. "Ihmiset uskovat uusien teknologisten ratkaisujen lisäävän joustavuutta, vapautta ja tehokkuutta. Valtaosa työntekijöistä suhtautuu uusiin työn tekemisen tapoihin vastaanottavaisesti, puolet vastaajista positiivisesti ja vain vajaa kymmenes negatiivisesti", Dagmar Insight & Implementation -yksikön Teemu Putto toteaa. "Toisaalta vapaa-ajan hämärtymistä ja työyhteisön katoamista pelätään. Jos uudet tekemisen tavat uhkaavat näitä asioita, kasvaa muutosvastarinta. Työnantajan valmiudesta muutokseen ei myöskään olla täysin vakuuttuneita. Asenneilmapiirissä on tekemistä. Kärjistäen ajatellaan, että minä olen valmis, mutta pomo ei. Etätyöntekijöillä on myös pelko urapolulta syrjäytymisestä", Putto jatkaa. Tietotyöntekijöiden mukaan uudet työn tekemisen tavat saadaan käyttöön, kun: 1. Koulutetaan sekä työnantajia että työntekijöitä 2. Luodaan luottamuksen ja avoimen keskustelun ilmapiiriä 3. Otetaan uudet tavat ja työvälineet rohkeasti käyttöön 4. Uskalletaan oppia tekemisen kautta 5. Työajat joustavat 6. Vapaa-aika ja työ pidetään erillään Konttorista kohtaamispaikaksi Työmaailman murroksessa myös maailman käytetyimmät tietotyön välineet Microsoft Office ja SharePoint ovat kehittyneet uudelle tasolle. Microsoft lanseeraa uuden Office 2010 -ohjelmiston Suomessa 18. toukokuuta avautuvassa digitaalisessa julkistustapahtumassa. "Nyt julkistamamme tuottavuusratkaisut ovat keskeinen osa näkemystämme siitä, millaisia työvälineitä ja kommunikaatiotapoja ihmiset tarvitsevat tehokkaan ja mielekkään työn tueksi. Ne tarjoavat keinoja omien ideoiden luovaan ja havainnolliseen esittämiseen, työstämiseen sekä yhteistyöhön, missä ikinä ihminen sattuu olemaankaan", liiketoimintajohtaja Tom Toivonen Microsoft Oy:stä sanoo. Microsoft tekee myös työnantajana merkittäviä uudistuksia edistääkseen uutta työn tekemisen aikakautta. Uusien toimintatapojen, johtamiskäytäntöjen ja kehittyneen teknologian hyödyntämisen lisäksi Suomen Microsoft tekee täydellisen työtilojen remontin tukemaan kulttuurimuutosta. Hanke kulkee nimellä Kohtaamispaikka. "Tavoitteenamme on vapauttaa työntekijät uudenlaiseen inspiroivaan ja persoonalliseen työtapaan, joka tukee työn ja muun elämän tasapainoa. Tutkimuksemme osoittaa selvästi, että ne toimialat, jotka mahdollistavat uudet tavat tehdä työtä, nousevat yhä houkuttelevimmiksi. Haluamme omalla esimerkillämme rohkaista myös muita suomalaisorganisaatioita avaamaan uusia näköaloja työhön", Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen kertoo. Lisää aiheesta www.office.fi. *Maalis-huhtikuussa nettipaneelina tehtyyn tutkimukseen vastasi tuhat 18–64 -vuotiasta työssäkäyvää suomalaista. Tutkimuksen toteutti Dagmar Insight & Implementation. Kaksisormijärjestelmästä kymmensormityöpaikkoihin Osana Office 2010 -julkistusta Microsoft kysyi seitsemältä suomalaisilta visionääriltä, millaisena he näkevät tulevaisuuden työn: "Nyt kun meillä on kaikki se teknologia, jolla työn tekemistä voidaan uudistaa, on ihmiskunta siirtymässä kaksisormijärjestelmätyöpaikoista kymmensormityöpaikkoihin." Mikael Jungner "Ihmisiä motivoi entistä enemmän kontrolli omaan aikaan. Työ ja muu elämä eriytyvät entistä enemmän ja työvälineet kehittyvät myös tähän suuntaan. Ihmiset haluavat tehdä työnsä napakasti miten, missä ja milloin haluavat." Kirsi Piha "Kun työ vaihtaa paikkaa ja sitä tehdään kannon nokassa ja ties missä, konttorin merkitys korostuu. Sinne meno on juhlahetki. Sen takia konttoreihin ja ryhmätyötiloihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Niiden pitää tukea luovaa ajatusten vaihtoa ja ryhmätyötä." Maaretta Tukiainen "Mun unelmatyöpaikassa on ennen kaikkea kunnioitusta ja siellä on luottamusta ja siellä on arvostusta. Jos joku haluaa olla nomadi, annetaan sille se mahdollisuus ja jos joku haluaa olla konttorilla, annetaan siihenkin mahdollisuus." Pekka Aula Suomalaisvisionäärien videohaastattelut katsottavissa osoitteessa www.office.fi. Samassa osoitteessa avautuu digitaalinen julkistustapahtuma 18.5.2010.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa