Uusi pankki Suomeen: Sofia Pankki sai toimiluvan


Rahoitustarkastus on myöntänyt Sofia Pankille toimiluvan. Uusi suomalainen pankki palvelee sekä yksityisiä henkilöitä että yrityksiä tarjoten pankkipalveluiden lisäksi varainhoitoa, arvopaperivälitystä sekä corporate finance -palveluja.

Sofia Pankki tuo uusia palvelutapoja varainhoitoon ja pörssivälitykseen. ”Meillä on tuoreita näkökulmia, joiden ansiosta uskomme muuttavamme pankkitoimialaa”, sanoo Sofia Pankin toimitusjohtaja Taina Ahvenjärvi. ”Intohimonamme on asiakkaidemme taloudellinen menestyminen, ja etsimme heille yksilöllisesti sopivimmat ratkaisut. Toimintaamme ohjaavat asiakkaidemme tarpeet ja tavoitteet”, Ahvenjärvi jatkaa.

Sofia Pankin toiminta käynnistyy vuoden 2009 alkupuolella. ”Olemme rekrytoineet 60 asiantuntijaa, ja tiimi on hyvin kasassa. Kaikki alkaa olla valmista toiminnan käynnistämiselle”, Ahvenjärvi sanoo.

”Sofia Pankki on suomalainen pankki, joka on läsnä asiakkaidensa elämässä. Olemme palvelemassa asiakkaitamme. Myönnämme, että maailman talouden tilanne on haastava, mutta me tiedämme pärjäävämme ”, toteaa pääomistaja Seppo Sairanen.

Lisätietoja:

Taina Ahvenjärvi
toimitusjohtaja
Sofia Pankki Oyj
Sähköposti: taina.ahvenjarvi@sofiapankki.fi
Puhelin: 050 64526Sofia Pankki on uusi kotimainen pankki, joka palvelee yksityisiä henkilöitä, yrityksiä ja institutionaalisia asiakkaita. Pankkipalveluiden lisäksi Sofia Pankki tarjoaa varainhoitoa, arvopaperivälitystä sekä corporate finance -palveluja. Toiminnan periaatteita ovat asiakas, avoimuus ja osaaminen.


Till medierna den 17 december 2008


Ny bank i Finland:
Sofia Bank fick banktillstånd

Finansinspektionen har beviljat Sofia Bank banktillstånd. Den nya finländska banken betjänar såväl privatpersoner som företag och erbjuder förutom banktjänster även kapitalförvaltning, värdepappersförmedling samt corporate finance -tjänster.

Sofia Bank kommer att införa nya sätt att betjäna kunder inom kapitalförvaltningen och värdepappersförmedlingen. ”Vi har ett fräscht sätt att se på saker, och därför tror vi att vi kommer att förändra bankbranschen”, säger Sofia Banks verkställande direktör Taina Ahvenjärvi. ”Vår passion är våra kunders ekonomiska framgång, och vi vill hitta de mest lämpliga lösningarna för var och en av våra kunder. Vår verksamhet styrs av våra kunders behov och målsättningar”, fortsätter Ahvenjärvi.

Sofia Bank inleder sin verksamhet i början av år 2009. ”Vi har rekryterat 60 experter och i huvudsak byggt upp vårt team. Allt börjar vara färdigt för inledandet av själva verksamheten”, säger Ahvenjärvi.

”Sofia Bank är en finländsk bank som är en del av kundernas vardag. Vi finns till för att betjäna våra kunder. Vi inser att världsekonomins tillstånd är utmanande, men vi vet att vi kommer att klara oss ”, konstaterar huvudägaren Seppo Sairanen.

Ytterligare information:

Taina Ahvenjärvi
verkställande direktör
Sofia Bank Abp
E-post: taina.ahvenjarvi@sofiabank.fi
Telefon: 050 64526Sofia Bank är en ny inhemsk bank som betjänar privatpersoner, företag och institutionella kunder. Vid sidan om banktjänster erbjuder Sofia Bank kapitalförvaltning, värdepappersförmedling och corporate finance -tjänster. Till våra verksamhetsprinciper hör kunden, transparens och expertis.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa