Uusi vähittäiskaupan IT-ratkaisu tuo yksilöllisyyden takaisin

Uudenlainen vähittäiskaupan toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu auttaa vastaamaan kaupan murrokseen. Microsoftin ja Aldatan ratkaisu mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen huolenpidon monikanavaisesti ja kannattavasti.

Vähittäiskauppa elää murroksessa. Asiakkaiden tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan entistä yksilöllisemmin ja avainasiakkaista on pystyttävä pitämään kiinni. Murroksen osatekijöitä ovat kilpailun kiristyminen, digitaalisuuden ja monikanavaisuuden haasteet asiakkaiden tavoittamisessa sekä kulutuskäyttäytymisen muutokset.

Microsoft ja Aldata tarjoavat uuden Aldata 1-2-1 Retail -ratkaisun avulla työkaluja vähittäiskauppaan. Microsoft tuo toiminnanohjauksen alustan, jolle Aldata puolestaan on rakentanut vahvan vähittäiskaupan toimialaratkaisun.

”Uuden ratkaisun myötä kaupan alan asiakkaamme voivat entistä paremmin integroida asiakastietoa suoraan toiminnanohjaukseen, jolloin monipuolinen tieto on yrityksen kaikkien ydinprosessien käytettävissä. Loppuasiakkaalle tämä merkitsee yksilöllisesti kohdistettua markkinointia ja asiakaspalvelua – entisajan kyläkaupan hengessä.  Meille tämä on merkittävä askel kohti kansainvälisiä markkinoita keskisuuressa toimijasegmentissä”, sanoo Aldatan palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Saapunki.

”Microsoftille vähittäiskauppa on yhä merkittävämpi liiketoiminta-alue, jossa on oltava jatkuvasti edellä kaupan asiakkaiden tarpeita. Aldatan kanssa tehtävän yhteistyömme seurauksena yhteinen tuotteemme lanseerataan yli 50 maassa, ja kasvutavoitteemme on suuri”, toteaa Microsoft Oy:n Dynamics-liiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Aromaa

Kohti parempaa asiakastuntemusta

Microsoft Dynamics® AX for Retail tarjoaa kaupan alan keskisuurille yrityksille valmiin kokonaisratkaisun, joka kattaa logistiikan ja toimitusketjun hallinnan, taloushallinnon sekä kassa- ja varastonhallinnan toiminnot ja auttaa näin yrityksiä tehostamaan liiketoimintaprosesseja sekä helpottamaan yhteydenpitoa asiakkaisiin. Aldata 1-2-1 Retail on Microsoft Dynamics® AX for Retailiin pohjautuva erikoistavarakaupan toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu. Tuotteen nimeen 1-2-1, ´One-To-One´ tiivistyy seuraavan sukupolven tapa huolehtia asiakkaista entisajan kyläkauppiaan tapaan. Ratkaisu mahdollistaa asiakaskohtaiset variaatiot palveluissa, hinnoittelussa ja monikanavaisessa viestinnässä myös myymälätasolla.

Aldata 1-2-1 Retail:

  • Asiakaskeskeinen ratkaisu yhdessä, integroidussa järjestelmässä
  • Ratkaisun yhtenäinen, analysoitu kuva asiakastiedosta lisää asiakastuntemusta
  • Mahdollistaa henkilökohtaisen ja personoidun markkinoinnin
  • Sisältää kehittyneet myymälätoiminnot asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen
  • Hyödyntää monikanavaisuutta läpi koko vähittäiskaupan ketjun
  • Tarjoaa työroolin mukaisen, selkeän käyttöliittymän

Lisää Aldatan ja Microsoftin yhteistyöstä:

http://www.aldata-solution.com/fi/yritys/tiedotteet/microsoft-ja-aldata-yhteistyosopimukseen-uusista-ratkaisuista-microsoft-dynamics-ax-tuotetta-taydentamaan-3

Lisätiedot:

Business Unit Director Ari Saapunki, Aldata Solutions Finland Oy, p. 040 545 5470, ari.saapunki@aldata-solution.com

Microsoft Dynamics -liiketoimintajohtaja Mika Aromaa, Microsoft Oy, p. 050 592 8556, mika.aromaa@microsoft.com

Aldata

Aldata on maailmanlaajuisesti toimiva, alansa johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja vähittäis- ja tukkukaupan organisaatioille. Aldatalla on yli 20 vuoden kokemus kaupan alalle suunnatuista ratkaisuista, jotka oleellisesti parantavat käyttäjiensä liiketoimintaa, tavarantoimittajista loppuasiakkaisiin asti. Nykyään Aldatan asiakkaisiin kuuluu 15 maailman 30 suurimmasta kauppaketjusta, tuhansia kuluttajabrändejä sekä satoja kansallisia ja alueellisia liikeketjuja. Lisätietoja: www.aldata-solution.com

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics -tuoteperhe koostuu helppokäyttöisistä, integroiduista ja joustavista toiminnanohjauksen (ERP) ja asiakkuudenhallinnan (CRM) ratkaisuista. Ne auttavat liiketoimintapäättäjiä vastaamaan nopeasti markkinoiden muutoksiin, hyötymään markkinatrendeistä ja parantamaan kilpailukykyään. Microsoft Dynamics -ratkaisuja kehittää maailmanlaajuinen jälleenmyyjäkumppaniverkosto, jonka jäsenet tuottavat Dynamics-ratkaisujen päälle kunkin toimialan erityispiirteet ja liiketoimintavaatimukset täyttäviä sovelluksia.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Tilivuonna 2009 Microsoftin liikevaihto oli 62,48 miljardia US dollaria.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa