Virtuaalinen StoneGate IPS tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä suojaa sisäverkkoja

Helsinki, 9. syyskuuta 2008 – Yritysten tiedonkulun ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen erikoistunut Stonesoft esitteli uuden StoneGate Virtual IPS 4.3.1 tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmän suojaamaan sisäverkkoja haitalliselta liikenteeltä. StoneGate Virtual IPS –laite täydentää virtuaalista StoneGate –tietoturvaratkaisua, joka suojaa yrityksen tietoverkkoa ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden sekä virtuaaliympäristöissä että tavallisissa verkoissa.

”Tutkimustemme mukaan suurin osa IT-taloista ei vielä ole kohdannut virtualisoinnin mukanaan tuomia tietoturvahaasteita”, Nemertes Researchin pääanalyytikko John Burke kertoo.

”Yrityksiltä puuttuvat tietoturvaratkaisut ja –prosessit, jotka on suunniteltu virtuaalisen ympäristön asettamia vaatimuksia silmälläpitäen. Itse asiassa usein osasta jo olemassa olevaa verkkotietoturvaa on luovuttu siinä vaiheessa, kun palvelimet on siirretty virtuaaliympäristöön. Saavuttaakseen virtualisoinnin hyödyt eli ketteryyden, resurssien säästön ja järjestelmävirheiden paremman korjauskyvyn, mutta pystyäkseen kuitenkin edelleen toimimaan vastuullisesti ja sääntöjen mukaisesti yritysten täytyy rakentaa infrastruktuurinsa ja prosessinsa uudelleen. Vain näin ne pystyvät hallitsemaan järjestelmiään tehokkaasti”, Burke jatkaa.

StoneGate Virtual IPS on suunniteltu erityisesti vaativien virtuaaliympäristöjen tarpeisiin. Ratkaisu suojaa haavoittuvia sovelluksia ja käyttöjärjestelmiä uhilta ja verkkohyökkäyksiltä, tutkii verkkoliikennettä ja estää muun muassa palvelunestohyökkäykset, sekä vertaisverkko- ja suoratoisto-sovellusten (streaming media) lähettämän ei-toivotun liikenteen verkossa.

“StoneGate Virtual IPS suojaa virtuaalisia verkkoympäristöjä ja palvelimia jopa kaikkein kehittyneimmiltä hyökkäyksiltä. Ratkaisu täydentää virtuaalista StoneGate –tietoturvaratkaisuamme ja on saumattomasti integroitavissa virtuaaliseen StoneGate-palomuuriin, joka suojaa yrityksen virtuaalista verkkoa ja turvaa tietoliikenteen useiden rinnakkaisten VPN-yhteyksien avulla. Yhdessä tuotteet tarjoavat kattavan tietoturvan sekä virtuaalikoneissa että fyysisissä verkkoympäristöissä. Kaikkia StoneGate-laitteita hallitaan keskitetysti StoneGate Management Center – hallintatyökalulla, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei eri ympäristöjen välillä ole minkäänlaisia rajoituksia tai tarvetta tietoturvakompromisseihin”, Stonesoftin markkinointijohtaja Klaus Majewski korostaa.

Vaivaton käyttöönotto virtuaaliympäristössä

StoneGate IPS –ratkaisun asennus ja käyttöönotto on nopeaa ja joustavaa eikä vaadi verkon asetuksien muuttamista. Transparent Access Control (TAC) –moduulin avulla StoneGate IPS tarjoaa myös verkon segmentointia ja pääsynvalvontaa helposti ja kustannustehokkaasti.
StoneGate Virtual IPS –ratkaisua hallitaan samalla StoneGate Management Center –hallintatyökalulla kuin kaikkia muitakin StoneGate –tietoturvalaitteita. Tämä mahdollistaa yrityksen tietoturvapolitiikan yhdenmukaisen noudattamisen koko verkkoympäristössä, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja joustavuutta sekä parantaa ympäristöystävällisyyttä.
Kattava tietoturvaratkaisu palveluntarjoajien verkkoympäristöihin

Virtuaaliympäristöjen tarpeisiin luotu StoneGate –tietoturvaratkaisu sopii erityisesti palveluntarjoajien eli MSP (Managed Service Provider) ja MSSP (Managed Security Service Provider) – yritysten tarpeisiin. Ratkaisun avulla yritykset voivat hallita useita asiakasverkkoja ja laitteita yhdellä ainoalla palvelimella. Lisäksi virtuaalilaitteet voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan virtuaaliverkkoa, joten niitä voidaan käyttää konsolidoitujen palvelimien välisen liikenteen suojaamiseen virtuaaliympäristössä. StoneGate Management Center –hallintatyökalun avulla yritykset voivat toteuttaa yhtenäistä tietoturvapolitiikkaa sekä virtuaalisissa että tavallisissa verkkoympäristöissä.

Virtuaalisen StoneGate –palomuuri/VPN –laitteen evaluointiversio on saatavilla Stonesoftin verkkosivuilla osoitteessa
https://my.stonesoft.com/license/evaluatevirtualstonegate.do

Virtuaalinen StoneGate IPS tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä löytyy osoitteesta https://my.stonesoft.com/license/evaluatevirtualstonegateips.do.

Molempien laitteiden toimitukset ovat jo alkaneet.

Virtuaalinen StoneGate –tietoturvaratkaisu erottuu edukseen yhdenmukaisella hallittavuudellaan sekä monipuolisen muunneltavuutensa ansiosta. Tuote mahdollistaa yrityksille merkittävät ympäristön ja IT-infrastruktuurin kustannussäästöt. Ensimmäinen virtuaalilaite StoneGate palomuuri/VPN on jo saatavilla, ja StoneGate IPS –tunkeutumisen havainnointi- ja estojärjestelmä julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit