VPN-RATKAISUIDEN INNOVAATTORI TOSIBOX TÄHTÄÄ VAHVAAN KASVUUN SKANDINAVIASSA

Malmöön perustettava tytäryhtiö tuo Tosiboxin lähelle Skandinavian teollisuusydintä.

Suomalainen tietoturvalliseen etäyhteysteknologiaan erikoistunut Tosibox Oy vahvistaa toimintaansa Skandinavian maissa. Yritys perustaa Ruotsiin tytäryhtiön, jonka toimialueenaovat myös Norja ja Tanska. Malmössä sijaitsevan Tosibox Scandinavia AB:n perustaminen toteuttaa yrityksen johdonmukaista kansainvälistymis- ja kasvustrategiaa.

Tosiboxin innovatiivinen VPN-ratkaisu luo suoran ja suojatun etäyhteyden, jonka avulla voidaan hallinnoida esimerkiksi teollisuuslaitteita ilman haastavia teknisiä asennuksia. Tosibox on ollut Ruotsin markkinoilla jo vuodesta 2013 jälleenmyyjiensä Beijer Electronicsin ja Teletecin kautta. Nyt perustetun tytäryhtiön tarkoituksena on paitsi tehostaa Tosiboxin markkinointia ja asiakashankintaa Skandinavian alueella, myös tarjota yrityksen jälleenmyyjille entistä parempaa teknistä ja myynnillistä tukea.

”Jatkamme Ruotsissa hyvää yhteistyötä Beijer Electronicsin ja Teletecin kanssa, joiden rooli ruotsalaisen asiakaskunnan saavuttamisessa on ollut keskeinen. Läsnäolo oman tytäryhtiön muodossa tuo meille uskottavuutta ja näkyvyyttä markkinoilla”, toteaa toimitusjohtaja Tero Lepistö.

Tosibox on määritellyt tässä vaiheessa päämarkkina-alueikseen Suomen lisäksi Saksan, Yhdysvallat ja Skandinavian. Saksassa ja Yhdysvalloissa yrityksellä on jo tytäryhtiö – nyt oli Skandinavian vuoro.

Lepistö pitää Skandinavian maita hyvin lupaavana markkina-alueena. Niin Ruotsi, Norja kuin Tanskakin ovat teknologisesti edistyneitä ja tarve Tosiboxin kaltaiselle ratkaisulle on niissä suuri. Ruotsissa hän odottaa Tosiboxin myynnin nousevan kaksin- tai jopa kolminkertaiseksi Suomeen verrattuna – Norjassa ja Tanskassa sen pitäisi yltää suunnilleen Suomen tasolle. Lepistön mukaan Tosiboxin eteneminen kansainvälisille markkinoille jatkuu vahvasti myös tästä eteenpäin – eli uusia tytäryhtiöitä syntyy myös jatkossa.

Suuret kasvumahdollisuudet

Tosibox Scandinavian myyntipäällikkönä on aloittanut Roger Vestin, jolla on pitkä kokemus Ruotsin markkinoilla muun muassa automaatio-alasta ja teollisesta tiedonvälityksestä. Hän näkee Tosiboxilla olevan likimain rajattomat kasvumahdollisuudet.

”Yhtäältä tietoturvallisten yhteyksien tarve kasvaa jatkuvasti ja toisaalta Tosiboxin käyttö leviää aina vain useammille toimialoille”, hän perustelee.

Vestin arvioi Tosiboxin tuotteiden kysynnän olevan suurinta teollisuusautomaatiossa, konepajateollisuudessa, kiinteistöautomaatiossa, turvallisuussektorilla sekä vesi- ja jätevesilaitoksissa. Lisäksi Norjassa Tosiboxia kiinnostavat öljyteollisuudessa avautuvat mahdollisuudet.

”Meidän on myös jatkuvasti kartoitettava markkinoilla olevia tarpeita, ymmärrettävä asiakkaidemme haasteita ja vastattava niihin houkuttelevilla ja sujuvasti toimivilla ratkaisuilla”, hän linjaa.

Lisätietoja:

Tero Lepistö, CEO, Tosibox Oy, tero.lepisto@tosibox.com tai +358 50 404 1346.

Roger Vestin, Myyntipäällikkö, Tosibox Scandinavia AB, roger.vestin@tosibox.com tai +46 736 254 555.

Avainsanat:

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa