Vuoden talousjohtajaksi 2010 valittiin Keskon Arja Talma

Accenture ja Talouselämä-lehti ovat valinneet Vuoden talousjohtajaksi 2010 Keskon Arja Talman. Talousjohtajavalinnan tulokset osoittavat, että talousjohtajalla on entistä merkittävämpi rooli liiketoiminnan kehittämisessä ja strategian toteuttamisessa. Keskeisiä menestystekijöitä ovat vahva liiketoiminnallinen osaaminen yhdessä voimakkaan kehitysorientoituneisuuden kanssa.

Vuoden talousjohtajan 2010 valintaan vaikutti erityisesti se, millainen rooli Keskon talousjohtajalla Arja Talmalla on liiketoiminnan tukijana ja kumppanina sekä erilaisten kehityshankkeiden vetäjänä. Raati korostikin Talman liiketoiminnallista osaamista, poikkeuksellisen laajoja vastuualueita sekä erityisesti hänen keskeistä rooliaan yrityksen strategiatyön vetäjänä.

- Yrityskoon kasvaessa ja rakenteiden monimutkaistuessa talousjohtajan on pystyttävä hallinnoimaan entistä suurempaa ja haasteellisempaa toimintakenttää. Talousjohtajalta vaaditaan yhä enemmän liikkeenjohdollista ajattelukykyä ja kehitysjohtajan ominaisuuksia. Rooli yrityksen strategisessa suunnittelussa sekä liiketoiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä on korostunut, Accenturen Pohjoismaiden johtaja ja Suomen toimitusjohtaja, tuomariston jäsen, Frank Korsström kertoo.

Arja Talma on vienyt läpi menestyksekkäästi myös isoja taloushallintoon liittyviä kehitysprojekteja ja ajanut voimakkaasti muun muassa konsernin yhteisiä toimintatapoja ja malleja kaikilla taloushallinnon osa-alueilla. Talouden perustoiminnot ja taloushallinnon nykytila ovat Keskossa selkeästi keskimääräistä paremmalla tasolla.

Kattava analyysi valinnan tukena

Vuoden talousjohtajan valinnassa arvioidaan liikkeenvaihdoltaan Suomen suurimpia yrityksiä analyysilla, jossa tarkastellaan kunkin yrityksen avainlukuja suhteessa toisiinsa sekä niiden kehittymistä viimeisten vuosien aikana. Seuraavaksi tehdään kvalitatiivinen analyysi. Se pohjautuu talousjohtajille lähetettyyn kyselyyn, jolla saadaan kattava kuva yrityksen talousjohtajan ja taloushallinnon roolista, organisaatiosta, prosesseista sekä toimintatavoista.

Lopuksi raati käy läpi yritysten parhaimmiston ja päättää valintakriteerien painotukset sekä tekee lopullisen valinnan. Raatiin kuuluivat vuorineuvos Georg Ehrnrooth, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto, päätoimittaja Reijo Ruokanen, varatoimitusjohtaja Raimo Lind ja Pohjoismaiden johtaja Frank Korsström.

Vuoden talousjohtaja 2010 julkistettiin 8.12.2010 pidetyssä iltatilaisuudessa, jonka järjestelyistä vastasivat Accenture, Talouselämä-lehti, Management Events ja Basware.

Vuoden talousjohtaja valittiin viidennen kerran. Vuoden 2006 talousjohtajaksi valittiin Juha Laaksonen Fortumista, vuoden 2007 talousjohtajaksi Rick Simonson Nokialta, vuoden 2008 talousjohtajaksi Raimo Lind Wärtsilästä ja vuoden 2009 talousjohtajaksi Jyrki Salo UPM:stä.


Lisätiedot:

Tuomariston jäsen, Pohjoismaiden johtaja Frank Korsström, Accenture, puh. 0400-703 990

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa