Windows-tabletit monipuolistavat oppimisen Oulussa

Oulun Metsokankaan koulun kolmasluokkalaiset ovat käyttäneet Windows 8 -tabletteja reilun puolen vuoden ajan. Tabletit monipuolistavat oppimista ja tekevät siitä aiempaa mielekkäämpää. Kokemukset osoittavat oppilaiden omaksuvan uudet laitteet ja niiden käytön nopeasti. Eilen delegaatio eteläkorealaisesta Sejongin kaupungista tutustui Metsokankaan kouluun ja sen kokemuksiin uuden tietotekniikan käytöstä.

Oululainen Metsokankaan yhtenäiskoulu on jo vuosia kuulunut Microsoftin Partners in Learning for Schools -ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on tukea koulukulttuuria, jossa tieto- ja viestintäteknologia on luonnollinen osa oppimista, koulujen arkipäiväistä toimintaa ja pedagogista kehittämistä. Sejongin kaupungin opetusviraston edustajat tutustuivat Metsokankaan kouluun Microsoftin Partners in Learning for Schools -ohjelman puitteissa.

Microsoft World Tour -kouluna Metsokangas myös jakaa kokemuksiaan maailman muille kouluille uuden tietotekniikan käytöstä. Microsoft-yhteistyön myötä koulu on ollut kevättalvesta asti mukana kokeilussa, jossa Office 365 -viestintä- ja ryhmätyöympäristöllä varustettuja Windows 8 -tabletteja käytetään osana oppimista.

Kolmannen luokan oppilaat ovat saaneet käyttöönsä yhteensä 21 Windows 8 -tablettia, yhden kutakin oppilasparia kohden. ”Koska kaikilla oppilailla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, voi samaa laitetta käyttää useampi oppilas omilla asetuksillaan ja tiedoillaan. Tableteilla digitaalisten tehtävien tekeminen onnistuu helposti, koska niillä pystyy niin kirjoittamaan, kuvaamaan kuin tekemään näyttäviä esityksiä”, kiittelee Metsokankaan koulun opettaja Otto Leskinen.

Monien mahdollisuuksien oppimiskokemuksia

Tabletit ovat olleet ahkerassa käytössä esimerkiksi ryhmätöissä, joissa on hyödynnetty muun muassa Office 2013 -ohjelmia ja Skydrive-pilvipalvelua. Oppilaiden näkökulmasta tablettien käyttö on ollut mieluista ja motivoivaa, joten peruskäyttö on omaksuttu nopeasti. ”Teemme monenlaisia juttuja, myös kirjoitamme ja haemme kuvia kuvapalvelusta. Tableteilla kirjoittaminen onnistuu kolmasluokkalaisilta hyvin. Omat tiedot ja tekemiset ovat turvassa Office 365 -ympäristössä, ja jokainen voi päättää mitä, miten ja kenen kanssa omia dokumenttejaan jakaa”, Otto Leskinen selventää.

Kosketusnäyttöominaisuuksien on koettu edistävän myös yhteistoiminnallista oppimista. ”Kun aikaisemmin ryhmätöissä tietokoneita käytettiin yksi kerrallaan, nyt aiempaa useampi pääsee osallistumaan”, Leskinen jatkaa.

Myös lopputulokset ovat moninaisempia. Oppilaat pystyvät luomaan esimerkiksi kuunnelmia, elokuvaa, animaatioita tai virtuaalisia aikajanoja. ”Maailma on teknologian myötä enemmän mahdollisuuksia täynnä ja oppilaat pääsevät käyttämään osaamistaan monipuolisemmin. Myös laitteiden sosiaaliset elementit ovat tätä päivää”, Leskinen esittelee.

Uudenlaiset oppimismahdollisuudet ovat tuoneet monipuolisuutta myös arviointiin. ”Vahvat perustaidot, kuten lukutaito ja hyvä keskittyminen ovat toki edelleen tärkeitä, mutta teknologian myötä oppilaat pääsevät näyttämään myös toisenlaista osaamista. Eri oppilailla on vahvuuksia eri projekteissa”, Leskinen huomauttaa.

Teknologiaratkaisut uudistavat toimintakulttuuria

Metsokankaan yhtenäiskoulussa laitekantaa pyritään monipuolistamaan ja tuomaan perinteisten, jo neljä vuotta moitteettomasti palvelleiden pc-laitteiden rinnalle myös muita ratkaisuja. Laitteita ei kuitenkaan hankita itse teknologian vuoksi.

”Laitteita hankitaan, koska ne monipuolistavat oppimista ja tiedonhakua”, Leskinen painottaa ja kertoo itse pitävänsä hybridilaitteista, koska kunnon näppäimistö mahdollistaa paremmin työnteon.

Leskinen näkee, että teknologiaratkaisut auttavat uudistamaan koulujen toimintakulttuuria pedagogista näkemystä kuitenkaan unohtamatta. ”Uskon ja toivon, että tällaiset koneet lisääntyvät koulukäytössä. Koulumaailma on muuttumassa siihen suuntaan, että oppilaat tuovat omat laitteensa kouluun ja koulun tehtävänä on miettiä, miten ne keskustelevat keskenään, miten materiaalit jaetaan, ja että tietoturva on kunnossa.”

Lisätiedot

Otto Leskinen, apulaisjohtaja, Metsokankaan koulu, p. 050 522 4203, otto.leskinen@eduouka.fi

Petri Elsilä, yksikön päällikkö, opetustoimi, Microsoft, p. 050 44 787 44, petri.elsila@microsoft.com

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

Yrityksestä

Viestintä on muutoksen tilassa. Perinteiset kommunikaation keinot eivät enää riitä. SEK tarjoaa sekä nykyaikaista viestintää että markkinointi-PR:ää, koska molempia tarvitaan vaikuttavan ja erottuvan viestinnän aikaan saamiseksi.

Tilaa

Liitteet & linkit