HARTWALLIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HARTWALLIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Oyj Hartwall Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 20.4.2000 päätti toteuttaa suunnatun osakeannin Pripps Ringnes AB:lle siten että Pripps Ringnes AB säilyttää saman omistusosuuden kuin ennen eilen päättynyttä suunnattua osakeantia. Yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä siten, että Pripps Ringnes AB voi merkitä enintään 1 100 700 kappaletta uusia A-osakkeita, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,20 euroa. Osakepääoman korotus on siten enintään 220 140 euroa. Osakemerkintäoikeuden ajaksi päätettiin 20.4.2000, ja osakkeesta maksettavaksi hinnaksi 14,50 euroa, joka on sama kuin vahvistettu merkintähinta ylimääräistä yhtiökokousta välittömästi edeltäneessä suunnatussa osakeannissa. Merkintähinta on maksettava viimeistään merkinnän hyväksymistä seuraavana pankkipäivänä. Hallitukselle annettiin ohjeet hyväksyä Pripps Ringnes AB:n osakemerkinnät kokonaan tai osittain enintään kahdessa erässä ja viimeistään 21.5.2000 siten, että Pripps Ringnes AB:n suhteellinen omistusosuus yhtiön osakepääomasta on enintään 20,38 %, kun 19.4.2000 päättyneessä annissa merkityt osakkeet ja mahdolliset lisäosakkeiden merkinnät huomioidaan. Pripps Ringnes AB ilmoitti käyttävänsä merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan. Edellyttäen, että Hartwallin hallitus hyväksyy institutionaalisille sijoittajille suunnatussa osakeannissa tekemät merkinnät kokonaisuudessaan, hallitus tulee hyväksymään Pripps Ringnes AB:n merkinnän 1 023 900 osakkeen osalta arviolta 26.4.2000. Jos Enskilda Securities käyttää oikeuttaan korottaa instituutioannissa liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrää enintään 300 000 osakkeella 30 päivän kuluessa 19.4.2000 lukien, Hartwallin hallitus tulee hyväksymään Pripps Ringnes AB:n merkinnät enintään 76 800 lisäosakkeen kohdalta siten että, Pripps Ringnes AB:n omistusosuus kaikista osakkeista pysyy ennallaan. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös kumota yhtiöjärjestyksen 4 §:n 2 ja 3 momentit siten, että muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 31.8.2000. Muutos koskee osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta korotettaessa osakepääomaa ja merkitsee lähinnä K- osakkeiden omistajien oikeuksien heikkenemistä eikä vaikuta yhtiöjärjestykseen muilta osin. Muutos perustuu lain 145/1997 siirtymäsäännöksiin. Lähettäjä: OYJ HARTWALL ABP Marie-Louise Wiklund viestintäpäällikkö puh. (09) 540 2440 fax (09) 540 2528 marie-louise.wiklund@hartwall.fi Jakelu: Hex Oy Keskeiset tiedotusvälineet http://www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/20/20000420BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/20/20000420BIT00120/bit0002.pdf

Tilaa