Oyj Hartwall ABP:n Yhtiökokouspäätökset

OYJ HARTWALL ABP:n YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET Oyj Hartwall Abp:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2002 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2001 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa vuodelta 2001 päätettiin jakaa 1,11 euroa A-osakkeelta ja 1,10 euroa K-osakkeelta. Osinko maksetaan 18.4.2002 ja täsmäytyspäivä on 11.4.2002. Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Gustav von Hertzen ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Erik Hartwall. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Björn Mattsson ja Henrik Therman sekä Pertti Hernesniemi ja Erkki Kilpinen, joista kaksi viimeksi mainittua ovat henkilöstön edustajia. Uudeksi jäseneksi valittiin Ian McHoul, jonka toimikausi alkaa sen jälkeen kun 14.2.2002 Oyj Hartwall Abp:n ja Scottish & Newcastlen välillä solmitun yhdistymissopimuksen tarkoittama osakevaihto on toteutettu. Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Sixten Nyman, KHT ja tilintarkastusyhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Lähettäjä: OYJ HARTWALL ABP Agneta Selroos Tiedottaja puh. (09) 540 2515 fax (09) 540 2528 agneta.selroos@hartwall.fi Jakelu: HEX Oyj keskeiset tiedotusvälineet www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi

Tilaa