Alv-kantojen alentaminen lisää työllisyyttä ja tasa-arvoa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry pitää ravintolaruoan arvonlisäveron alentamista oikeana ratkaisuna. Liiton mielestä Hetemäen verotyöryhmä ei ota tarpeeksi huomioon arvonlisäverokantojen korotusten vaikutuksia työllisyyteen.

Ravintolaruoan arvonlisävero laskee 1.7.2010 lähtien 13 prosenttiin. Samaan aikaan muut arvonlisäverokannat nousevat yleisesti yhdellä prosenttiyksiköllä. PAM on viime vuosina ollut voimakkaasti edistämässä ravintolaruoan arvonlisäverokannan alentamista. Perusteena muutokseen on pidetty mm. positiivista vaikutusta alan työllisyyteen ja elinkeinotoiminnan edistämiseen. PAM vaatii, että toteutettava ravintoloiden arvonlisäveron muutos myös siirtyy kuluttajahintoihin.

Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verotyöryhmän mukaan verotuksen painopistettä pitää muuttaa työn verotuksesta kuluttamisen verottamiseen. Osana tätä se ehdottaa mm. yleisen arvonlisäveron korottamista vielä kahdella prosenttiyksiköllä. Työryhmä myös suhtautuu kriittisesti kaikkiin alennettuihin arvonlisäverokantoihin. Raportissa ei ole huomioitu, että etenkin palvelualoilla alv-korotuksilla voi olla merkittäviä negatiivisia työllisyysvaikutuksia. PAMin mielestä Hetemäen raportin selvänä puutteena on juuri työllisyysvaikutusten analyysin puuttuminen. Tähän on erityisesti pureuduttava työryhmän loppuraportissa.

Hetemäen verotyöryhmän väliraportin ehdotukset ovat askel kohti tasaveroa. Arvonlisäveron korotukset myös rasittavat eniten juuri pienituloisia talouksia. Tulonjaon näkökulmasta tällainen kehitys ei ole oikeansuuntaista.

Parturien, kampaamojen ja pienkorjaamojen arvolisäverokantaa alennettiin vuoden 2007 alussa 22 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Muutos tehtiin kokeiluna ja sen on määrä jatkua tämän vuoden loppuun. Hetemäen raportin mukaan kokeilua ei ole perusteltua siitä enää jatkaa. PAMin mukaan johtopäätösten teko on vielä ennenaikaista, sillä kokeilu on kesken ja selvityksiä sen tuloksista ei vielä ole. PAM ja Suomen Hiusyrittäjät ry tekevät parhaillaan myös omaa selvitystä kokeilun tuloksista.

 

Lisätietoja:

PAMin ekonomisti Sampsa Hamarila, puh. 040 485 9871

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry PL 54, 00531 Helsinki Jäsenyysneuvonta 020 774 2000 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Työsuhdeneuvonta 020 774 2020 Vaihde 020 774 002 faksi 020 774 2039 pam@pam.fi www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa