Helluntain poikkeusluvalle ei ole perusteita

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kuopion ja Kymenlaakson kauppakamarit ovat hakeneet aluehallintovirastoilta kauppojen aukiololle poikkeuslupaa helluntaille 12.6. Perusteluna Kauppakamarit esittivät venäläisten matkailijoiden suurta määrää. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jo myöntänyt poikkeusluvan. Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mielestä hakemukset ja päätökset halveksuvat lainsäätäjän tahtoa.

Nykyinen laki kauppojen aukioloajoista tuli voimaan joulukuussa 2009. Laki mahdollistaa kauppojen aukiolon sunnuntaina. Poikkeuksen tekevät 12 juhlapyhää, kuten helluntai, jolloin kauppojen tulee olla kiinni. Poikkeusluvan voi myöntää, jos hakija pystyy osoittamaan erityiset syyt hakemukselleen.

- Poikkeuslupatarpeen piti uuden lain mukana selkeytyä ja tarkentua. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, kun aluehallintovirastot myöntävät poikkeuslupia ilman lain mukaisia perusteita. Helluntaina Suomeen tulevat venäläiset turistit eivät missään tapauksessa mielestäni ole erityinen peruste myöntää poikkeuslupaa, toteaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

- Toivomme toki, että matkailijoita Suomeen saadaan yhä lisää ja heille on runsaasti muitakin palveluita tarjolla kuin kaupassa käynti. Sillä, että kaupat olisivat lain mukaisesti helluntaina suljettuina, ei matkailijoiden maahan saamisen kannalta varmasti ole erityisen suurta merkitystä.

- Kauppakamarit halveksuvat poikkeuslupahakemuksillaan eduskunnan tahtoa. Samoin tekevät aluehallintovirastot myöntäessään poikkeusluvat. Mitä merkitystä on lailla, jota yhtenään kierretään poikkeusluvilla? Jos poikkeuslupien myöntäminen tapahtuu ilman kunnollisia lain määrittämiä erityisiä perusteita, on syytä vakavasti harkita, pitäisikö lakia silloin kiristää, kysyy Selin.

Selin toivoo poikkeuslupakäytäntöön muutosta. Hän haluaa poikkeuslupien käsittelylle yhdenmukaisuutta ja mieluiten yhtä tahoa, joka niitä voi myöntää. Myös jonkinlainen lausuntomenettely pitäisi Selinin mielestä olla ennen poikkeusluvan myöntämistä. Selin paheksuu myös työnantajien toimintaa.

- On harmillista, ettemme voi luottaa siihen, mitä työnantajien kanssa sovimme. Kaupan liiton kanssa teimme yhteisen esityksen poikkeuslupamenettelystä vuonna 2009. Kuitenkin Kauppakamarit, jotka edustavat hyvin pitkälle kaupan liiton jäsenyrityksiä, eivät kunnioita tätä yksimielisyyttä. Luottamuksen horjuttamisella voi olla laajakantoisia vaikutuksia työmarkkinajärjestöjen väliseen yhteistyöhön. Ihmettelen tällaisen riskin ottamista, sanoo Selin.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.