Huomio vanhuuseläkkeistä mielenterveyteen

- Eläkkeiden ja sosiaaliturvan rahoituksen kannalta olennaista on, paljonko elinkaarella on työelämävuosia, ei se, onko vanhuuseläkkeelle jääty 63- vai 65-vuotiaana. Tätä taustaa vasten toivoisin hallitukselta tehokkaita toimia nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn ja silpputyön karsimiseen, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Työurien pidentämistä pohtivien eläkeneuvottelu- ja työelämätyöryhmien aika on kulumassa umpeen. Hallitus toivoo vuoden loppuun mennessä työryhmiltä keinoja pidentää työuria kolmella vuodella. Suuri ero on jo lähtökohdissa, EK haluaa pidentää työuria vain loppupäästä. Selinin mukaan nimenomaan pätkätyöntekijät jäävät usein säännöllisen työterveyshuollon ulkopuolelle, eikä kunnollista hoitoketjua pääse syntymään. Henkiset ja fyysiset ongelmat kasautuvat hiljalleen ja lopulta työhön paluu on hidasta tai jopa mahdotonta. Palkansaajakeskusjärjestöjen esitysten mukaan yksi oikea kanava vaikuttaa työurien pidentymiseen on parantaa työterveyshuollon laatua ja kattavuutta. Järjestöt ovat muun muassa esittäneet kaikille käyttöönotettavaksi työterveyskorttia, jollainen rakennuspuolella on jo käytössä sekä työttömille työnhakijoille oikeutta työkykyä ylläpitäviin tukipalveluihin. Tutkimusaineistot osoittavat selvästi sairauspoissaolojen vähenevän, mikäli työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työaikajärjestelyihin ja vuosittaiset työterveystarkastukset ovat kunnossa, sairaudenhoidosta puhumattakaan. - Hallituksen olisi nyt keskityttävä pohtimaan kuinka mahdollisimman moni saadaan mukaan työelämään ja kuinka työssä olevien terveydestä huolehditaan. Päinvastoin kuin EK esittää, tulisi osa-aikatyön mahdollisuuksia lisätä. On käsittämätöntä, että kuusikymppinen tarjoilija ei saisi jäädä osa-aikaeläkkeelle, mutta kaksikymppiselle asuntovelalliselle ei lisätunteja löydy. Siis ikääntyville, pienten lasten vanhemmille, osatyökykyisille ja monille muillekin suotakoon mahdollisuus työskennellä omien voimiensa ja elämäntilanteensa mukaan. Toinen vaihtoehtohan on, että he ovat kokonaan työelämän ulkopuolella. - Tällä hetkellä vanhuuseläkkeelle jäädään keskimäärin 63-vuotiaana, joten ongelma ei piile ihmisten työhaluissa, vaan siinä, että jo alle 25-vuotiaat joutuvat jäämään pitkille sairauslomille mielenterveysongelmien takia. Masennus on myös toiseksi suurin syy jäädä kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle ja tätä ei jostain syystä haluta myöntää, päättää Selin. Lisätietoja: Ann Selin, puheenjohtaja, puh 020 774 2210, gsm 0500 750 405 Hanna Kuntsi , yhteiskuntasuhteiden sihteeri, puh 020 774 2069, gsm 050 3100 676

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit