Instru Optiikka Oy:n yhteistoimintaneuvottelut

Instru Optiikka Oy antoi yt-neuvotteluesityksen 12.8.2008. Neuvottelujen kohteena ovat mm. toiminnan tehostaminen, tuotannon osittainen siirtäminen Viroon ja henkilöstön uudelleenjärjestelyt. Irtisanomisten lisäksi suunnitteilla on mittavia henkilöstön osa-aikaistamisia.

Neuvottelut päättyivät 3.10.2008. Työntekijäpuolen edustajat vaativat tuloksetta neuvottelujen jatkamista. Työntekijöitä edustavat ammattiliitot toteavat, ettei työnantaja ole käynyt yhteistoimintaneuvotteluja siten kuin laki edellyttää.

Työnantaja on toimillaan osoittanut tehneensä päätökset jo ennen neuvottelujen alkua. Instru Optiikka Oy:n aluepäälliköt ovat kesken yhteistoimintamenettelyn käyneet myymälöissä painostamassa työntekijöitä valmistellen irtisanomisia ja osa-aikaistamisia. Työntekijät ovat kokeneet menettelyn erittäin uhkaavana ja painostavana.

Instru Optiikka Oy:n yt-neuvotteluille on ollut tyypillistä tiedonsaannin vaikeus. Tämän vuoksi monet keskeiset asiat ovat jääneet käsittelemättä.

Yritysjohdon toiminta ja suoritetut toimenpiteet optisen alan muuttuneessa kilpailutilanteessa viestivät virheellisistä ratkaisuista. Yrittäjäriski siirretään nyt työntekijöille tuotannollisin ja taloudellisin perustein.

Työnantaja mieluummin strategisesti osa-aikaistaa ammattitaitoista henkilökuntaa sen sijaan, että käyttäisi tehokkaasti hyväkseen sovittuja työaikajärjestelmiä.

Instru Optiikka Oy perustaa koko ajan uusia myymälöitä ja kuitenkin samaan aikaan irtisanotaan ammattitaitoisia työntekijöitä.

Työntekijöitä edustavat ammattiliitot paheksuvat sitä, että Instru Optiikka Oy työnantajana ei ole täyttänyt yhteistoimintalain tarkoittamaa neuvotteluvelvoitetta.

Instru Optiikka Oy:n yritysjohdon toiminta osoittaa, että optisen alan suurimmalla työnantajalla ei ole valmiuksia todelliseen yhteistoimintaan ja paikallisen sopimisen laajentamiseen.

Tämä kyseenalaistaa myös mahdollisuudet päästä sopimukseen Suomen Kaupan Liiton kanssa alan työehtosopimusten laajemmista yrityskohtaisista ratkaisuista.


Lisätietoja antavat:

PAM, Palvelualojen ammattiliitto:
Lassi Ojanen, aluepäällikkö puh. 020 774 2317 / 050 386 3337

SOA ry, Suomen Optikoiden Ammattiliitto:
Soile Saarikoski, toiminnanjohtaja puh. (09) 2516 8611 / 040 723 6906
Markku Väänänen, järjestöpäällikkö puh. (09) 2516 8612 / 040 517 4282

ERTO, Toimihenkilöliitto:
Pia Ben aissa, asiantuntija puh. (09) 6132 3243

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit