Kauppojen aukiolo helluntaina lisää vuokratyövoiman käyttöä

Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot ovat myöntäneet Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kuopion ja Kymenlaakson kauppakamareiden hakemuksista poikkeusluvat pitää kauppoja auki helluntaina 12.6. Poikkeuslupien perusteena on venäläisten turistien suuri määrä. PAM pitää poikkeuslupien myöntämistä joulukuussa 2009 voimaan tulleen lain halveksumisena.

- Työnantajat ovat hakeneet työntekijöitä helluntaiksi joko kysymällä omalta henkilökunnalta halukkuutta tehdä lisätyötä tai palkkaamalla vuokratyöntekijöitä. Valitettavasti joissakin työpaikoissa työvuorolistoja on muuteltu työehtosopimuksen vastaisesti tai työntekijöitä painostettu tulemaan vastentahtoisesti töihin, sanoo PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo.

Kaupan alan työehtosopimuksen mukaan työvuorolistojen pitää olla työntekijöiden nähtävillä vähintään kaksi viikkoa ennen työvuoron alkamista.

- Ei ole kenenkään kannalta tarkoituksenmukaista, että juhlapyhälle myönnetty poikkeuslupa aiheuttaa työpaikoilla epäselvyyksiä, eripuraa sekä lakien ja sopimusten rikkomisia. Enkä pidä hyvänä, että viranomaisten päätökset lisäävät alalla vuokratyövoiman käyttöä, Ylitalo toteaa.

- Esimerkiksi Kotkan K-citymarketissa on palkattu vuokratyöntekijöitä helluntaiksi, kun vakituinen henkilökunta ei halunnut tehdä juhlapyhän työvuoroja lisätyönä, koska pitivät helluntain poikkeuslupaa perusteettomana, hän jatkaa.

Kotkan K-citymarketin työntekijät pitävät työnantajan toimintaa kyseenalaisena. Heidän mielestään vuokratyöntekijöitä palkataan noudattamatta sovittua neuvottelujärjestelmää. Yrityksessä on yhteisesti sovitut pelisäännöt vuokratyöntekijöiden käytöstä ja kuinka vuokratyöntekijöiden käytöstä tulee neuvotella henkilöstön edustajien kanssa.

- Työnantajat ovat perustelleet kauppojen aukiolon helluntain poikkeuslupaa myös sillä, että työntekijät haluavat tehdä silloin töitä. Muun muassa Kotkan K-citymarketin tapaus osoittaa, ettei väite pidä paikkaansa, Ylitalo sanoo.

Palvelualojen ammattiliitto PAMissa ei nähdä helluntaille Itä- ja Kaakkois-Suomessa myönnettyjä kauppojen aukiolon poikkeuslupia oikeutettuina. Vasta joulukuussa 2009 voimaan tullut laki edellyttää poikkeusluvan myöntämiselle erityisen perusteen.

- Helluntai, joka toistuu joka vuosi, ei voi olla tällainen lain mukainen erityinen peruste, Ylitalo toteaa.

Lisätietoja:
Jaana Ylitalo, PAMin 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 588 1170

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa