Kiinteistöpalvelualan yrityksiä saartoon

Palvelualojen ammattiliitto PAM julistaa saartoon kh-kiinteistöpalvelut-liikemerkin alla toimivia yrityksiä. Saarto alkaa perjantaina 20.11. klo 10 ja koskee niitä yrityksiä, joissa ei ole neuvottelemalla löydetty ratkaisua työsuhdeasioita koskeviin erimielisyyksiin.

Saarrolla pyritään estämään uuden työvoiman siirtyminen niihin kh-kiinteistöpalvelut-liikemerkin alla toimiviin yrityksiin, jotka eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä ja voimassa olevaa työehtosopimusta. Saarrolla voi olla vaikutusta myös taloyhtiöiden päätöksiin, kuinka he käyttävät ko. yritysten palveluja. Ne yritykset, joiden kanssa päästään sopimukseen saarron alkamiseen mennessä, vapautetaan saarron piiristä. Palvelualojen ammattiliitto PAM on pyrkinyt löytämään sovinnon useissa työsuhteita koskevissa erimielisyyksissä kh-kiinteistöpalvelujen ja myös valtakunnansovittelijan välityksellä - tuloksetta. Erimielisyydet koskevat ainakin työntekijöiden työsopimuksissa olevia kirjauksia, työehtosopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmän soveltamista sekä joissakin yrityksissä myös työsuhteiden irtisanomisia. Saarto koskee seuraavia kh-kiinteistöpalvelut-yritysryppääseen kuuluvia yrityksiä: Siivous Kunnos Oy, Herttoniemen Huolto Oy, Huoltoalanen Oy, Huoltohyvärinen Oy, Huoltojokke Oy, Huoltokatajisto Oy, Huoltokurkela Oy, Huolto-Olander Oy, Huoltovalkama Oy, Huoltovesa Oy, Huoltovisuri Oy, Kaisla&Helasuo Oy, Kiinteistöhuolto Kunnos Oy, Itä-Helsingin laatuhuolto Oy, Petikon Huolto Oy, Pietarinkadun Huolto Oy, Pohjois-Helsingin Laatuhuolto Oy, Ruskesuon Huolto Oy, Taka-Töölön Kiinteistöpalvelu Oy, Arabian Huolto Oy, Laajasalon Huolto Oy, Huoltohuhtanen Oy. Saarrot ovat voimassa siihen saakka, kunnes edellä olevat yritykset suorittavat työsuhteisiin perustuvat taannehtivat palkka- ja muut saatavat ja sitoutuvat noudattamaan voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimusta PAMia tyydyttävällä tavalla. Lisätietoja: Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405 Anssi Vuorio, 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 555 0847 Kaarlo Julkunen, 2. varapuheenjohtaja, puh. 0500 417 187

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit