Kiinteistöpalvelut ja PAM sopivat uudesta palkkausjärjestelmästä ja kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ansioiden kehittämisestä

Kiinteistöpalvelut ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat sopineet uudesta, työn vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä, joka otetaan käyttöön 1.1.2011. Uusi palkkausjärjestelmä korvaa kokonaisuudessaan vanhat palkkausjärjestelmät.

Samassa yhteydessä osapuolet ovat sopineet vuoden 2007 työehtosopimusneuvotteluissa sovitun mukaisesti kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ansioiden kehittämisestä. Ansioiden kehittämisen tavoitteena on ottaa kiinni muun yksityisen palvelusektorin vähimmäispalkkataso ajalla 1.1.2011 – 1.1.2015. Tällä halutaan pitää kiinteistöpalveluala kilpailukykyisenä työvoiman saatavuudessa verrattuna muihin palvelualoihin sekä varmistaa motivoituneen ja osaavan työvoiman saatavuus alalle. Ansiokehityskorotukset toteutetaan vuosittain palkkausjärjestelmään taulukkokorotuksina. Osapuolet tarkastelevat toteutettujen korotusten vaikutusta vuosittain syksyisin, jolloin myös sovitaan seuraavan vuoden alussa toteutettavan ansiokehityskorotuksen suuruudesta. Uutena elementtinä palkkausjärjestelmään tulee muun muassa koulutuslisä, joka maksetaan työtehtävään liittyvän tutkinnon suorittaneille. Koulutuslisän tarkoituksena on kannustaa alan työntekijöitä kouluttautumaan sekä houkutella toimialalle ammattitaitoista ja koulutettua työvoimaa. Yleiskorotukset sovitaan erikseen ja ne toteutetaan ansiokehityskorotuksista erillisinä korotuksina. Tehty sopimus on jatkoa alan rakennemuutoksille Nyt sovittu palkkausjärjestelmän uudistus on jatkoa jo tehdyille alaa koskeville rakenneuudistuksille muun muassa siivousta ja kiinteistöhuoltoa koskevien työehtosopimusten yhdistämiselle. PAMin perustaminen vuonna 2000 ja Kiinteistöpalvelut ry:n syntyminen vuonna 2002 on mahdollistanut näiden uudistusten tekemisen. Uusi palkkausjärjestelmä on nykyaikainen ja kannustaa työntekijöitä kouluttautumaan ja hakeutumaan vaativampiin tehtäviin. Kiinteistöpalvelualan yritysten kyky palkata työntekijöitä myös taloudellisesti vaikeana aikana on lisännyt alan merkitystä työllistäjänä. Alan työehtosopimusten piirissä on nyt yli 50 000 henkilöä. Yksi kiinteistöpalvelualan haasteista tulevina vuosina on saada osaavaa työvoimaa. Osaamisvaatimukset alalla kasvavat ja monipuolistuvat niin teknologian kehittymisen kuin toimialan monimuotoistumisen myötä. Alan yritykset ovat kantaneet tähän mennessä suurelta osin vastuun sekä henkilöstönsä ammatillisesta perus- että jatkokoulutuksesta. Tähän on tulossa parannusta, kun syksyllä 2010 otetaan käyttöön uusi, työelämän tarpeita vastaava kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Alan ammattitaito- ja koulutusvaatimusten lisääntyminen nostaa osaltaan kiinteistöpalvelualan palkkatasoa ja sitä kautta alan yleistä kustannustasoa. Henkilöstömenot muodostavat noin 80 prosenttia yritysten kokonaiskustannuksista. Lisätietoja: Pia Gramén, toimitusjohtaja, Kiinteistöpalvelut, puh. 040 820 7599 Hannu Sironen, neuvottelupäällikkö, PAM, puh. 0500 441 431

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit