Liikeaikalakiesitys tyydyttää PAMia ja Kaupan liittoa

Palvelualojen ammattiliiton ja Kaupan liiton edustajat ovat pääosin tyytyväisiä työministeri Tarja Cronbergin lakiesitykseen uudeksi liikeaikalaiksi.

– Esitys noudattelee päälinjoiltaan marraskuussa tekemäämme sopimusta, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvioi esityksen toteutuessaan tuovan kauppaan pari tuhatta henkilötyövuotta lisää. – Tämän esityksen kautta työllisyys kasvaa ja kauppa voi tarjota enemmän tunteja osa-aikaisille. Myös kuluttajat hyötyvät, kun kauppa pystyy palvelemaan heitä paremmin ja joustavammin. Sovitut työehtosopimusmuutokset astuvat voimaan samaan aikaan uuden liikeaikalain kanssa. Poikkeuslupavalvonta halutaan työ- ja elinkeinoministeriöön Lakiesityksessä ei ole muutoksia nykyiseen kauppojen aukiolojen poikkeuslupamenettelyyn. PAM ja Kaupan liitto vaativat, että poikkeuslupien myöntäminen keskitetään työ- ja elinkeinoministeriöön. PAMin ja Kaupan liiton mielestä hajanaiset ja vaihtelevat käytännöt lääneittäin vaikeuttavat lain tavoitteena olevaa aukiolojen selkeyttämistä. Lisätietoja: Ann Selin, PAM ry, puheenjohtaja, puh 0500 750 405 Juhani Pekkala, Kaupan liitto, toimitusjohtaja, puh 0400 419 560

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit