Loppiaisen aukiolo hämmentää kaupan alan työpaikoilla

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on saanut kymmeniä yhteydenottoja, joissa kaupan alan työntekijät kertovat joutuneensa ottamaan työvuoron loppiaiseksi painostuksen vuoksi.

- Kaupan alan työntekijät ovat olleet hämmentyneitä siitä, kuinka laajasti poikkeuslupia on loppiaiseksi myönnetty ympäri maata, kertoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.
 
Nykyinen laki kauppojen aukioloajoista tuli voimaan joulukuussa 2009. Laki mahdollistaa kauppojen aukiolon sunnuntaina.  Poikkeuksen tekevät juhlapyhät, kuten loppiainen ja helluntai, jolloin kauppojen tulee olla kiinni. Poikkeuslupaa voi hakea, jos hakija pystyy osoittamaan erityiset syyt hakemukselleen.

- Aukiololain muutos oli poikkeuksellisen vaikea prosessi. On erittäin ikävää, että Keskuskauppakamari ja Kaupan liitto ovat lähteneet vaatimaan lain muuttamista. Tällä hetkellä on paljon tätä yksittäistä asiaa laajempia ja tärkeämpiä asiakokonaisuuksia, joihin poliitikkojen ja elinkeinoelämän edustajien olisi hyvä keskittyä, toteaa Selin.

Vuoden 2009 neuvotteluissa sovittiin aukiolojen laajentumisen varalta Kaupan työehtosopimukseen lukuisia työntekijöitä suojaavia määräyksiä, kuten oikeus 22 työstä vapaaseen sunnuntaihin (ellei työntekijä toisin halua), oikeus sunnuntaivapaaseen perustellusta perhesyystä, vaikutusmahdollisuuksia työvuorosuunnitteluun, korkeampia työaikalisiä, ja yhtenä merkittävimpänä sunnuntaityön teettäminen jatkossakin vain työntekijän suostumuksella.

Poikkeuslupatarve ei ole samanlainen koko maassa

Hallitus valmistelee selonteon kauppojen aukiolojen laajentumisen vaikutuksista ja se annetaan eduskunnalle vuoden 2012 aikana. Kaupan työehtosopimukseen kirjattiin syksyllä 2011, että sopijapuolet osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriön kutsusta selvitykseen vähittäiskaupan vapautuneiden aukioloaikojen vaikutuksista. Sopijapuolet edellyttävät, että selvityksessä käydään erityisesti läpi poikkeuslupakäytännöt.

- Poikkeuslupia on myönnetty huomiseksi loppiaiseksi liian kevyin perustein ja niiden jatkuva vatvominen on saatava loppumaan. PAM ei väheksy venäläisturistien merkitystä vähittäiskaupassa, mutta yksi päivä ei vie merkittävää osaa myynnistä, sillä turistit viipyvät Tilastokeskuksen tietojen perusteella Suomessa tammikuussa keskimäärin 2,9 vuorokautta, painottaa Selin.

Lisätietoja:

Juha Ojala, neuvottelupäällikkö, puh. 050 584 1488

 

 

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa