Matalapalkkatukea jatkettava, toisin kuin hallitus esittää

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin vaati Turussa pitämässään puheessaan vuoden lopussa päättyvän matalapalkkatuen jatkamista. Hallituksen ensi vuoden tulo- ja menoarviosta tuki on jätetty pois, vaikka sillä on todettu olleen selkeä vaikutus yli 54-vuotiaiden työntekijöiden työmarkkina-aseman parantumiseen.

-  Ongelmana kuitenkin on, että kyselytutkimuksen mukaan tukeen oikeutetuista yrityksistä 78,5 % ei ole käyttänyt tukea, koska he eivät ole olleet siitä lainkaan tietoisia. Kokeilua pitäisi siis jatkaa ja panostaa yhdessä elinkeinoelämän kanssa tiedotuksen parantamiseen ja tulosten seurantaan, jotta raha kohdentuisi tehokkaasti.

Vuonna 2006 käyttöön otettu matalapalkkatuki päättyisi näillä näkymin tämän vuoden lopussa. Matalapalkkatuki on kohdennettu vähintään 54-vuotiaille kokoaikaisille työntekijöille, joiden palkka on 900:n ja 2000:nen euron välillä. Matalapalkkatuki maksetaan työnantajalle ja se pienentää työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja. Työvoimakustannuksia pienentävät tuet toimivat tehokkaimmin juuri työvoimavaltaisilla aloilla. Matalapalkkatukea maksettiin vuonna 2007 86,2 miljoonaa euroa.

- Matalapalkkatuki on hyvä keino parantaa ikääntyneiden työntekijöiden kiinnostavuutta työnantajan silmissä. Ikääntyneistä työntekijöistä tulee työnantajalle entistä varteenotettavampaa työvoimaa, eikä heitä enää saneerata heti ensimmäisenä yt-neuvottelujen yhteydessä pois, perustelee Selin tuen tarvetta.

- Matalapalkkatukikokeilua on ehdottomasti jatkettava. Tuen maksimimäärää ja tukeen oikeuttavia tulorajoja on myös tarkistettava ansioiden kehittymisen mukaisesti. Näillä edellytyksillä voidaan hankkia lisää kokemuksia matalapalkkatuesta ja sen työllisyysvaikutuksista myös tuen mahdollista edelleen kehittämistä varten.

- Vaikka hallitus haluaakin siirtää työurien pidentymiseen tähtäävien toimenpiteiden painopistettä opiskeluaikojen lyhentymiseen, ei ikääntyneitäkään pitäisi unohtaa, kun kerran käytössämme on jo toimiva työkalu, muistuttaa Selin.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh 020 774 2210, gsm 0500 750 405
Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden sihteeri, puh 020 774 2069, gsm 050 310 0676

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa