Matkailuala voi tarjota 40 000 uutta työpaikkaa

​Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin vierailee 10.-11.9. Kemijärvellä ja Pyhätunturilla tutustumassa erityisesti matkailualan elinkeinopolitiikkaan. Selin on erittäin iloinen Koillis-Lapin positiivisesta kehityksestä ja uusista avauksista viime vuosien rajujen teollisten työpaikkojen menetysten jälkeen. Maan hallituksen päätös aloittaa Kemijärvi-Rovaniemi radan sähköistystyöt saa myös kehuja. Kiitosta ei sen sijaan kerää yleinen kehitys, jossa matkailun kehittämiseen suunnattuja varoja on koko ajan leikattu.

- Kuljemme kehityksessä aivan eri suuntaan kuin vaikkapa Ruotsi ja Norja, joissa selkeästi haetaan kasvua myös matkailuelinkeinoja kehittämällä muun muassa yhteispohjoismaisilla hankkeilla. Meillä olisi kuitenkin tarjota samat, jollei paremmatkin vahvuudet turvalliseen, ympäristötietoiseen ja monipuoliseen lomailuun, sanoo Selin.

- Kotimaiset matkailijat ovat suomalaiselle matkailuelinkeinolle tärkeitä, mutta tulevaisuuden kasvupotentiaali on ulkomaisissa matkustajissa. Ulkomainen matkailukysyntä lisää suoraan Suomen kansantuloa. Kasvu kuitenkin vaatii uudistumista ja palveluiden tuotannon tehostamista, muistuttaa Selin. 

Kansainvälistyäkseen suomalainen matkailuelinkeino tarvitsee ennen kaikkea lisää myyntiä. Palvelukonseptit, niiden monistaminen, jakelutieratkaisujen hallinta (perinteinen matkatoimistoille myynti ja elektroniset jakelutiet) ja hintakuri ovat osa menestyksen edellyttämää kehitystyötä. Suomen suurimpia heikkouksia on nimenomaan tuntemattomuus matkailumaana. 

Absoluuttisesti matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset keskittyvät samoille alueille kuin väestö ja tuotanto: Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Matkailuelinkeinon koko ja merkitys alueen taloudelle on kuitenkin suhteellisesti suurin Uudenmaan lisäksi Lapissa, Kainuussa ja Ahvenanmaalla. 

- Toimialan kilpailukykyyn panostaminen on järkevää ja tervettä aluepolitiikkaa. Tällä hetkellä matkailuala työllistää Suomessa noin 130 000 ihmistä ja mikäli normaalia kasvuvauhtia pystytään hieman edesauttamaan, olisi aivan realistista odottaa alan työllistävän kymmenen vuoden päästä jo hieman yli 170 000 ihmistä, arvioi Selin. 

- Samalla valtion verotulot, jotka olivat 4 miljardia euroa vuonna 2008, kasvavat 7,5 miljardiin euroon, joten luulisi työ- ja elinkeinoministeriössä olevan myös intressiä käynnistää matkailualalle toimialan oma strateginen ohjelma vuosille 2011 – 2015. 

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh 020 774 2210, gsm 0500 750 405
Hanna Kuntsi, yhteiskuntasuhteiden sihteeri, puh 020 774 2069, gsm 050 3100 676

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
PL 54, 00531 Helsinki
Jäsenyysneuvonta 020 774 2000
Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211
Työsuhdeneuvonta 020 774 2020
Vaihde 020 774 002
Faksi 020 774 2039
pam@pam.fi
www.pam.fi

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.