Matkailualan työntekijöiden pohjoismainen edunvalvonta paranee

Pohjoismainen Unioni, joka edustaa koko pohjolan matkailu- ja ravintola-alan työntekijöitä, perustaa pysyvän sihteeristön Kööpenhaminaan. Samalla yhteistyöjärjestön nimeen liitetään lyhenne ”HRCT” kuvaamaan paremmin alan monipuolisuutta. Hotelli-, ravintola-, catering- ja turismiala on kasvava elinkeino pohjoismaissa ja ala tarvitsee jatkuvasti lisää ammattitaitoista henkilökuntaa. Työntekijöiden edunvalvonnassa pohjoismaissa törmätään jatkuvasti samoihin kysymyksiin ja monesti toimitaan samojen kansainvälisten yritysten kanssa.

- Olen tyytyväinen siihen, että uudistetulla yhteistyömallilla pystymme paremmin ajamaan pohjoismaista mallia EU-tasolla. Kokemuksistamme yleissitovista sopimuksista on paljon annettavaa muille liitoille Euroopassa. PAMin kannalta pidän hyvänä myös sitä, että uudistettu pohjoismainen yhteistyö korostaa sitä, että todellakin edustamme koko matkailualaa, totesi PAMin puheenjohtaja Ann Selin Kööpenhaminassa pidetyssä kongressissa.

Kongressissa eniten keskustelua herätti koko matkailuelinkeinon työvoimapolitiikka ja työsuhteiden laatu. Alalla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta ja silti työnantajat käyttävät runsaasti pätkätyösuhteita. - Suomessa on saatu hyviä kokemuksia PAMin sopimista työajan tasoittumisjärjestelmistä: niiden avulla pyritään luomaan vakituisia kokoaikaisia työpaikkoja aloille, joilla kausivaihtelut ovat suuria, totesi Annika Rönni-Sällinen kokouksen keskustelussa.

Kongressi vetosi vastuullisen turismin puolesta. Turismin tulot jäävät valtaosin kansainvälisille hotelli- ja matkanjärjestäjäketjuille ja paikallisten palvelujen osuus on pieni. Työntekijöiltä voi puuttua järjestäytymisoikeus ja työolot ovat heikkoja. Matkailijat voivat omilla päätöksillään tukea paikallista elinkeinoelämää. Samalla on tärkeää estää lapsityövoiman käyttö ja seksiturismiin liittyvä ihmiskauppa.

Kongressi päätti tukea Pakistanin Karachissa irtisanottuja hotellityöntekijöitä heidän vuosikausia jatkuneessa taistelussaan työpaikkojensa ja ammattiyhdistysoikeuksien puolesta.

PU-HRCT:n hallitukseen PAMin edustajaksi Ann Selinin seuraajana valittiin neuvottelupäällikkö Annika Rönni-Sällinen. PU-HRCT:n puheenjohtajaksi valittiin Preben Rasmussen Tanskan 3F:stä.

Lisätietoja:
neuvottelupäällikkö Annika Rönni-Sällinen, puh 050 378 0270

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit