Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus: Kauppojen aukioloaikojen selkeytyksestä voidaan neuvotella

- Olemme PAMissa valmiita selkeyttämään kauppojen aukioloaikoja, kunhan se tapahtuu kolmikantaisesti ja tarkastelussa on koko liikeaikalaki, pyrkimyksenä nimenomaan lain selkeyttäminen. Jos aukioloaikoja muutetaan, on kaupan alan työntekijöiden työehdot saatava uuden tilanteen tasalle. Haluammekin neuvotteluissa katsoa, onko Suomen Kaupan Liitto valmiina käytännön toimin turvaamaan perheiden yhteisen vapaa-ajan toteutumisen myös tulevaisuudessa, tiivisti puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallituksen kannan kauppojen aukioloaikojen selkeyttämisestä.

PAM muistuttaa, että asiasta päättävät poliitikot ovat vastuussa aukiolomuutosten vaikutuksista muuhun yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään. PAMin hallitus ei usko kauppojen myynnin kasvavan aukioloaikoja laajentamalla. Sunnuntaikaupan vapauttamisen vuoksi pienten lähikauppojen myyntiä siirtyy todennäköisesti suurille automarketeille. Tämän muutoksen pelätään heikentävän suomalaisten lähipalveluja. Huolta kannettiin myös perheiden yhteisen vapaa-ajan vähentymisestä, päivähoidon järjestämisestä sekä sunnuntaikaupan vaikutuksista muiden alojen toimintaan, kuten varastointiin, kuljetukseen, kiinteistöhuoltoon, apteekkeihin ja elintarviketeollisuuteen.

- Kauppojen aukioloaikojen muutoksilla on suuri vaikutus koko yhteiskuntaan. Lakia selkeytettäessä on myös nämä muutokset pystyttävä huomioimaan ja niiden vaikutuksiin pystyttävä varautumaan. Odotammekin ministeriön lupaamien selvitysten valmistumista, jotta niiden johtopäätösten perusteella voidaan käydä päätöksentekoon vaikuttavaa laajempaa keskustelua, toteaa Selin.

PAMin hallitus katsoi, että liiton on oltava mukana aktiivisesti vaikuttamassa lain sisällön kehittämisessä sekä antoi valtuudet neuvotella työnantajaliiton kanssa työehtojen muutoksista. Niitä ovat muun muassa sunnuntaityön vapaaehtoisuuden lisääminen, yksintyöskentelyyn liittyvien säännösten tiukentaminen, viikonloppuvapaiden merkittävä lisääminen ja osa-aikatyöntekijöiden aseman parantaminen. Tavoitteena on myös liikenneasemien myymälöiden työntekijöiden ilta- ja lauantailisien saaminen yhtä suuriksi muiden myyjien lisien kanssa.

Suomen hallitus on hallitusohjelman mukaisesti selkeyttämässä kauppojen aukioloaikoja. Ministeri Cronberg on antamassa esityksen hallitukselle marraskuun aikana.

Lisätietoja:
Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405
Anssi Vuorio, 1. varapuheenjohtaja, puh. 050 555 0847

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit