PAM ei ole tehnyt päätöstä kannattaa kauppojen aukioloaikojen laajentamista

Palvelualojen ammattiliitto PAMin edustajisto käsitteli eilen torstaina 13.11. kauppojen aukioloaikoja. Joissakin tiedotusvälineissä on virheellisesti uutisoitu PAMin edustajiston päätöksestä.

PAMin edustajisto kuuli Suomen Kaupan Liitto SK:n kanssa käytyjen neuvottelujen tilanteen. Edustajiston keskustelun jälkeen hyväksyttiin päätöslausuma, jossa annettiin neuvottelijoille valtuutus jatkaa neuvotteluja.

Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on todettu, että hallitus tulee selkeyttämään kauppojen aukioloaikoja. Työministeri Tarja Cronberg on ilmoittanut asian tulevan hallituksen käsittelyyn marraskuun aikana. Hän on toivonut, että työmarkkinaosapuolet pyrkisivät löytämään asiaan yhteistä näkemystä.

Viime kuukausina useat hallituksen ministerit, erityisesti Kokoomuksen edustajat, ovat tuoneet esille näkemyksiään siitä, että aukioloaikoja täytyy vapauttaa. Tästäkin syystä PAMissa katsottiin, että on järkevää pyrkiä löytämään yhteisymmärrystä Suomen Kaupan liiton kanssa, jotta varmistamme äänemme asiassa kuuluvan. Vain näin toimien meille tuli myös mahdollisuus neuvotella työehdoista, joita tässä yhteydessä pitää parantaa.

PAMin edustajisto suhtautui päätöslausumassaan kriittisesti kauppojen aukioloaikojen laajentamiseen, eikä näe laajentamiselle sinänsä tarvetta.

Edustajisto kuitenkin piti tärkeänä, että neuvotteluja jatketaan, jotta PAM on mukana kaupan alan työntekijöiden elämään merkittävästi vaikuttavassa päätöksenteossa. Edustajisto toi päätöslausumassaan esille asioita, joiden on oltava esillä kauppojen aukioloon liittyvän lainsäädännön valmistelussa ja päätöksenteossa.

PAMin aukioloaikaan liittyvä päätöslausuman osuus on PAMin verkkosivuilla osoitteessa www.pam.fi

Lisätietoja:
Timo Piiroinen, viestintäjohtaja, puh 050 360 5669

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Tilaa

Liitteet & linkit