PAM hyväksyi kiinteistöpalvelualan sovintoesityksen

Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi valtakunnansovittelijan antaman kiinteistöpalvelualaa koskevan sovintoesityksen.

Uusi työehtosopimus on voimassa 30.9.2012 asti, kuitenkin niin, että kumpikin osapuoli voi halutessaan irtisanoa sen ilman tarkempia perusteluita lokakuun lopussa 2011. Palkat on nyt sovittu vuodeksi kerrallaan. - Pidän hyvänä, että tämän ratkaisun palkankorotukset takaavat sen, että ennen kuin ansiokehitysohjelma alkaa vuoden vaihteessa, palkkaero muihin aloihin verrattuna ei entisestään kasva. Saimme myös torjuttua kaikki työnantajien heikennysesitykset, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Palkankorotukset Palkankorotukset ovat yhteensä 2,1 prosenttia. Toukokuun alussa henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 0,8 prosenttia. Vuoden 2011 alussa palkat nousevat 1,3 prosenttia, jolloin tulee myös aikaisemmin ansiokehitysohjelmassa sovittu 3 prosentin korotus. Samassa yhteydessä 2. paikkakuntakalleusluokka poistetaan. Keskeiset laadulliset muutokset Sopimus sisältää parannuksia ja tarkennuksia työehtosopimuksen teksteihin sekä kokonaan uuden luottamusmiessopimuksen. Väkivallan uhan torjumisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä tuli kokonaan uudet kirjaukset. Parannusta tuli myös äitiys- ja isyysvapaan korvaukseen, kun se jatkossa lasketaan keskituntiansioin perusteella. Työsuojeluvaltuutetun korvaukset nousivat samalle tasolle luottamusmieskorvausten kanssa, joihin myös tuli korotusta. Uusi luottamusmiessopimus parantaa muun muassa luottamusmiesten tiedon saantia kohteiden mitoituksista, kokoontumisoikeutta ja liittojen väliseen neuvotteluvelvollisuutta varaluottamusmiehen työsuhteen päättämistilanteissa. Työryhmissä jatkotyöskentelyä PAM ja työnantajia edustava Kiinteistöpalvelut ry jatkavat keskeisten työelämän laatuun vaikuttavien tekijöiden ja rakenteellisten uudistusten valmistelua neljässä työryhmässä. Työryhmissä käsitellään sopimuskauden aikana muun muassa työaikamääräysten sopivuutta, paikallista sopimista, työhyvinvointia sekä työperäistä maahanmuuttoa. Hyväksytty sovintoesitys liitteenä. Lisätietoja: Ann Selin, puheenjohtaja, puh. 0500 750 405 Hannu Sironen, neuvottelupäällikkö, puh. 0500 441 431

Yrityksestä

PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, meitä pamilaisia on jo yli 220 000. PAMin jäseniä työskentelee kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa, vartiointialalla, hiusalalla, apteekeissa...Yksityisiä palvelualoja riittää.

Liitteet & linkit